Informacja o plikach cookies

 

Portal nn.pl wykorzystuje pliki „cookies” (Ciasteczka), które pozwalają na zapamiętanie wybranych informacji o jego Użytkownikach i ich preferencjach. W związku z tym, że Nationale-Nederlanden dba o ochronę prywatności Użytkowników portalu, w niniejszym dokumencie znajdziesz  podstawowe informacje dotyczące wykorzystywania plików cookies w związku z korzystaniem z portalu.

 

Używane poniższe sformułowania oznaczają:

 

Dane osobowe - informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej; możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;

 

Nationale-Nederlanden - spółki z Grupy NN, tj. Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A., Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A., Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny, reprezentowany przez Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A., Nationale-Nederlanden Usługi Finansowe Sp. z. o.o., oraz NNLife Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. z siedzibami w Warszawie przy ul. Topiel 12.

 

Portal - oficjalny serwis internetowy Nationale-Nederlanden, dostępny pod adresem www.nn.pl;

 

Użytkownik - osoba fizyczna odwiedzającą Portal;

 

RODORozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogóle rozporządzenie o ochronie danych);

 

W jakich celach wykorzystujemy Ciasteczka?

 

Pliki „cookies” oraz adres IP, za pomocą którego „cookies” zostało zapisane na danym urządzeniu, mogą stanowić Dane Osobowe w rozumieniu przepisów RODO. Pliki „cookies” umożliwiają Nationale-Nederlanden:

 

 • personalizację wyświetlanych na stronie informacji i zaprezentowanie treści dostosowanej do potrzeb Użytkownika;
 • tworzenie statystyk oglądalności podstron Portalu;
 • personalizację wyświetlanych Użytkownikowi reklam;
 • zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzania informacji na Portalu;
 • prowadzenie badań statystycznych i pomiarowych dotyczących ruchu na Portalu;

Informujemy, że Ciasteczka nie są wykorzystywane przez Nationale-Nederlanden, aby kontaktować się z Użytkownikiem za pośrednictwem poczty, e-mail czy telefonu.

 

Co to są pliki "cookies"?

 

"Cookies" są to pojedyncze pliki tekstowe, wysyłane przez odwiedzane strony internetowe i zapisywane na urządzeniu Użytkownika. Odczytanie informacji zawartych w Ciasteczkach jest możliwe jedynie przez stronę, która je utworzyła lub Użytkownika urządzenia. Strona internetowa nie może mieć dostępu do innych plików znajdujących się na urządzeniu Użytkownika.

 

Strona nn.pl używa dwóch rodzajów Ciasteczek:

 

 • sesyjnych, które pozostają na urządzeniu Użytkownika, aż do opuszczenia strony internetowej lub zamknięcia przeglądarki internetowej;
 • stałych, które pozostają na urządzeniu Użytkownika przez czas określony w parametrach pliku albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez Użytkownika.

 

Jak wyłączyć obsługę Ciasteczek?


Poniżej przedstawiamy przykładowe instrukcje usuwania plików cookies. Jeśli korzystasz z innej przeglądarki zapoznaj się instrukcją udostępnioną przez jej dostawcę. 

 

Safari

 1. W aplikacji Safari na Macu wybierz polecenie menu Safari > Preferencje, kliknij w Prywatność.
 2. Następnie w Usuwanie przechowywanych plików cookie i danych: Kliknij w Zarządzaj danymi witryn, zaznacz jedną lub więcej witryn.
 3. Kliknij w Usuń lub Usuń wszystko.
  Więcej o ustawieniach przeglądarki Safari

Opera

 1. Otwórz czerwone O i kliknij ustawienia.
 2. Otwórz zakładkę Prywatność & Bezpieczeństwo. Następnie kliknij "Wyczyść dane przeglądania....".
 3. W menu rozwijanym wybierz od początku. Zaznacz tylko ciasteczka i inne dane witryny oraz pliki i obrazy z pamięci cache. 
 4. Kliknij "Wyczyść dane przeglądania...".
  Więcej o ustawieniach przeglądarki Opera

Google Chrome

 1. Kliknij menu Chrome na pasku narzędzi przeglądarki (ikona po prawej stronie).
 2. Wybierz "Ustawienia".
 3. Wybierz "Pokaż ustawienia zaawansowane" na dole ekranu.
 4. W sekcji "Prywatność" wybierz przycisk "Ustawienia treści".
 5. W sekcji "Pliki cookie" zmień ustawienia plików cookie na "Blokuj próby umieszczenia na komputerze danych z witryn".
  Pamiętaj jednak, że to ustawienie zablokuje działanie większości stron, które wymagają zalogowania się. 

  Więcej o ustawienia przeglądarki Chrome

Internet Explorer 8 i 9

 1. W oknie przeglądarki kliknij przycisk "Narzędzia", a następnie kliknij polecenie "Opcje internetowe".
 2. Kliknij kartę "Prywatność", a następnie w obszarze "Ustawienia" przesuń suwak do najwyższego położenia, aby zablokować wszystkie pliki cookie, a następnie kliknij przycisk "OK".
  Pamiętaj jednak, że to ustawienie zablokuje działanie większości stron, które wymagają zalogowania się.

  Więcej o ustawieniach przeglądarki Internet Explorer 9 

Firefox

 1. Na górze okna przeglądarki naciśnij przycisk "Firefox" i wybierz "Opcje".
 2. Następnie wybierz zakładkę "Prywatność".
 3. Z menu rozwijanego elementu "Program Firefox": wybierz opcję: "będzie używał ustawień historii użytkownika".
 4. Aby ciasteczka nie były zapisywane lokalnie na urządzeni odznacz "Akceptuj" ciasteczka.
  Pamiętaj jednak, że to ustawienie zablokuje działanie większości stron, które wymagają zalogowania się.

  Więcej o ustawieniach przeglądarki Firefox

 

Podstawowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych Użytkowników w związku z korzystaniem z Portalu

 • Administratorami danych Użytkowników, w związku z korzystaniem z Portalu, jest Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A., Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny, reprezentowany przez Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A., oraz Nationale-Nederlanden Usługi Finansowe Sp. z o.o. z siedzibami w Warszawie przy ul. Topiel 12.
 • Danymi osobowymi, które przetwarzamy, mogą być takie rodzaje danych jak adres IP urządzenia Użytkownika, dane pozyskiwane na podstawie plików cookies lub podobnych mechanizmów zapisywania informacji w urządzeniach Użytkowników Portalu, o ile pozwalają na zidentyfikowanie osoby fizycznej.
 • Z administratorami danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: info@nn.pl lub pisemnie (adres siedziby administratorów). U administratorów danych osobowych wyznaczony jest inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail iod@nn.pl lub pisemnie (adres siedziby administratora). Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
 • Dane będą przetwarzane w następujących celach: umożliwienia korzystania z Portalu administratora, dopasowania treści Portalu do preferencji Użytkownika, zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania informacji, statystycznych i pomiarowych, marketingowych (remarketing) oraz dopasowania treści wyświetlanych reklam.
 • Podstawą prawną przetwarzania danych w powyższych celach jest prawnie uzasadniony interes administratorów. Prawnie uzasadnionym interesem jest zapewnienie jak najlepszej jakości usług związanych z korzystaniem z serwisu internetowego Nationale-Nederlanden oraz możliwość prowadzenia działań marketingowych w celu zwiększenia sprzedaży własnych produktów i usług.
 • Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zmiany ustawień przeglądarki Użytkownika urządzenia.
 • Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m.in. dostawcom usług IT czy też agencjom marketingowym – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorami i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratorów. Dane osobowe mogą być przekazywane także do niektórych podwykonawców dostawców systemów informatycznych, tj. odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, co do których Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych. Przekazywanie danych osobowych odbywa się na podstawie standardowych klauzul ochrony danych. Odbiorcy z siedzibą w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym wdrożyli odpowiednie lub właściwe zabezpieczenia danych osobowych. Użytkownikowi Portalu przysługuje prawo do uzyskania kopii przekazanych danych osobowych.
 • Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W sytuacjach przewidzianych prawem Użytkownikowi przysługuje prawo sprzeciwu wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego oraz profilowania.
 • Użytkownikowi przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. 
 • W celu realizacji powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych. Można to zrobić np. przesyłając stosowny wniosek na adres siedziby administratora danych lub e-mailowo na adres info@nn.pl.
 • W związku z przetwarzaniem danych osobowych w powyższych celach nie zachodzi zautomatyzowane podejmowanie decyzji.
 • Podanie danych osobowych w powyższych celach jest dobrowolne i związane z indywidualnymi ustawieniami przeglądarki, z której korzysta Użytkownik.

 

Szczegółowe informacje o używanych przez nas plikach cookie, naszych zaufanych partnerach i systemach.

Cookie o nazwie "cookiePolicyGDPR" kontrolujące zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych oraz inne ciasteczka techniczne i analityczne. Cookie rejestruje m.in. zgody wyrażone przez odwiedzającego naszą stronę internetową. W pliku cookie "cookiePolicyGDRP" zapisywana jest zgoda/lub jej brak na instalacje marketingowych plików cookies. Administratorami tych danych w związku z korzystaniem z Portalu, jest Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A., Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny, reprezentowany przez Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A., oraz Nationale-Nederlanden Usługi Finansowe Sp. z o.o. z siedzibami w Warszawie przy ul. Topiel 12.

Lista cookie

Chcesz wiedzieć więcej? Odezwij się do nas!