Kalkulator inwestycyjny PPK

  • Wysokość Twojej wpłaty - %
  • Miesięczna wypłata przez lat
  • Wpłata pracodawcy - %
  • Wypłata po zakończeniu oszczędzania
    – 25% środków od razu, pozostała kwota w comiesięcznych ratach
  • Wiek, do którego planujesz wpłacać środki
    do PPK – lat
lat
%
%
lat
Twoja miesięczna wpłata
Miesięczna wpłata pracodawcy
Twoje oszczędności
Wypłata jednorazowa
Wypłata miesięczna

Zebrany kapitał z wpłat

Zebrany kapitał z wpłat

Środki zgromadzone z wpłat pracownika
Środki zgromadzone z wpłat pracodawcy
Środki zgromadzone z Funduszu Pracy

Twoje środki przy dłuższym oszczędzaniu

Obecnie

Rok dłużej

3 lata dłużej

Wypłata jednorazowa
Wypłata w ratach

Niniejszy kalkulator służy wyłącznie symulacji wyników oszczędzania w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych. Przedstawione wyliczenia mają charakter poglądowy i nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Przedstawiony wynik został oparty na określonych założeniach zgodnie z załączonym dokumentem i nie stanowi usługi doradztwa inwestycyjnego, podatkowego czy pomocy prawnej.


Inwestowanie w fundusze wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym co może oznaczać utratą przynajmniej części wpłaconego kapitału - w zależności od warunków rynkowych oraz wyników decyzji inwestycyjnych. Nationale-Nederlanden Dobrowolne Fundusze Emerytalne Nasze Jutro nie gwarantują realizacji przyjętego celu inwestycyjnego, ani uzyskania zaprezentowanego w kalkulatorze wyniku inwestycyjnego.

Chcesz wiedzieć więcej? Odezwij się do nas!