Zgłoszenie zdarzenia z ubezpieczenia zawartego u operatora komórkowego lub innego partnera