e-roszczenie umożliwi Ci:

szybkie, zdalne i samodzielne złożenie wniosku o wypłatę świadczenia

dołączenie niezbędnych dokumentów lub uzupełnienie ich w późniejszym terminie

Pamiętaj: sprawdź assistance

W otrzymanych od nas dokumentach sprawdź, czy masz Warunki Ubezpieczenia assistance. Znajdziesz w nich zakres usług i telefon kontaktowy. Zadzwoń i skorzystaj z tego wsparcia. Usługi assistance dla naszych klientów świadczy AWP P&C S.A. Oddział w Polsce (Mondial) oraz Inter Partner Assistance S.A. Oddział w Polsce (IPA).

Wymagane wnioski i dokumenty ze zdarzenia

Dokumenty, których potrzebujemy w zależności od zdarzenia i umowy:

Ubezpieczenia indywidualne

Inwalidztwo/Uszkodzenie ciała po wypadku NW

Pobyt w szpitalu, operacja, złamanie lub oparzenie

Groźna choroba

Gwarancja opłacania składek /niezdolność do pracy

Śmierć

Telediagnoza / Konsultacja

Grupowe ubezpieczenia pracownicze

 

Urodzenie dziecka

Śmierć rodzica

Uszczerbek na zdrowiu lub inwalidztwo w wyniku nieszczęśliwego wypadku (po rozwinięciu)

Pobyt w szpitalu, rekonwalescencja po pobycie w szpitalu, operacja, złamanie lub oparzenie, ubezpieczenie lekowe

Śmierć ubezpieczonego

Śmierć małżonka lub partnera

Śmierć dziecka

Osierocenia dziecka

Groźna choroba, choroba nieuleczalna, leczenie specjalistyczne, uszczerbek na zdrowiu na skutek zawału mięśnia sercowego lub udaru

Niezdolność do pracy (trwająca nieprzerwanie przez dwanaście kolejnych miesięcy)

Telediagnoza

Ubezpieczenia dla klientów instytucji finansowych i firm telekomunikacyjnych

 

Śmierć Ubezpieczonego

Całkowite i trwałe inwalidztwo / Niezdolność do pracy na skutek nieszczęśliwego wypadku (NW)

Całkowite i trwałe inwalidztwo / Niezdolność do pracy na skutek choroby

Czasowa niezdolność do pracy

Groźna choroba

Pobyt w szpitalu

Złamania lub oparzenia

Trwałe inwalidztwo / Uszczerbek na zdrowiu

Ubezpieczenia MeLife Europe Insurance d.a.c. – jak zgłosić zdarzenie?

Zdarzenia wynikające z umów zawartych z MetLife Europe Insurance d.a.c do 31.03.2023 roku powinny być zgłaszane do Nationale-Nederlanden Towarzystwa Ubezpieczeń S.A.