02.02.2023

1 lutego 2023 r. firma Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. przejęła zarządzanie NNLife OFE i NNLife DFE

27 stycznia Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zgodziła się, by Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. przejęło zarządzanie NNLife Otwartym Funduszem Emerytalnym (OFE) i NNLife Dobrowolnym Funduszem Emerytalnym (DFE).
 

Historycznie

  • NNLife Otwarty Fundusz Emerytalny to dawny MetLife Otwarty Fundusz Emerytalny. 
  • NNLife Dobrowolny Fundusz Emerytalny to dawny MetLife Dobrowolny Fundusz Emerytalny. 

Dotychczas zarządzało nimi NNLife Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. 
 

Co ta zmiana oznacza dla klientów:

  • Członkowie NNLife OFE staną się członkami Generali OFE. Stanie się to 21 lipca, kiedy zakończy się likwidacja NNLife OFE.
  • Klienci NNLife DFE otrzymają od Generali PTE S.A. informacje o zasadach dotyczących likwidacji dobrowolnego funduszu emerytalnego.

Dokumenty