08.03.2022

Informacja dla Klientów dotycząca funduszy Nationale-Nederlanden w związku z wojną w Ukrainie

Z dużym poruszeniem śledzimy wojnę w Ukrainie i w pełni solidaryzujemy się z jej Obywatelami. Jednocześnie analizujemy sytuację i obserwujemy, jak wpływa ona na wyniki funduszy inwestycyjnych. 
 

Nasze spółki (Nationale-Nederlanden PTE S.A., Nationale-Nederlanden TUnŻ S.A., Nationale-Nederlanden TU S.A.) należą do holenderskiej Grupy NN, która nie prowadzi biznesu w Rosji i w Ukrainie. Oznacza to, że bezpośrednia ekspozycja naszej firmy w tych krajach jest znikoma. Wojna wpłynęła oczywiście na wszystkie rynki finansowe (zarówno europejskie, jak i światowe), niemniej jednak wskaźniki wypłacalności spółek Nationale-Nederlanden w Polsce i Grupy NN są stabilne i pozostają na wysokim poziomie. 


Wyniki inwestycyjne UFK, PPK, OFE i IKE-IKZE 
 

Środki, które nasi Klienci zgromadzili w:

  • pracowniczych planach kapitałowych (PPK), 
  • indywidualnych kontach emerytalnych i indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (IKE i IKZE),
  • otwartym funduszu emerytalnym (OFE)

inwestujemy w ramach funduszy emerytalnych. Zarządza nimi Nationale-Nederlanden PTE1


Środki zgromadzone w Ubezpieczeniowych Funduszach Kapitałowych (UFK) inwestujemy w fundusze, którymi zarządza NN Investment Partners TFI S.A.


Każdy z funduszy ma inną strategię inwestycyjną. Dlatego zawirowania na giełdzie, które spowodowała wojna w Ukrainie, dotknęły je w różnym stopniu. 


W perspektywie długoterminowej wyniki naszych funduszy pozostają w większości dodatnie.

  • Stopy zwrotu funduszy PPK, które wypracowaliśmy od początku działalności (wrzesień 2019) do końca lutego 2022 r., wyniosły od +4,8% do +32,7%2
  • W przypadku funduszu DFE, który inwestuje oszczędności posiadaczy IKE i IKZE, stopa zwrotu wynosi +176,0% (od lipca 2012 r. do końca lutego 2022 r.). 
  • W ramach funduszu OFE przez blisko 23 lata działalności wypracowaliśmy wynik w wysokości +399,9%3 (od maja 1999 r. do końca lutego 2022 r.).

 

► Więcej informacji o wynikach naszych funduszy emerytalnych

► Wyniki poszczególnych funduszy UFK znajdują się w sekcji „Notowania” 

Aktualne komentarze inwestycyjne

 

--

 1 Środki zgromadzone w OFE są inwestowane w Nationale-Nederlanden OFE. Środki zgromadzone w IKE i IKZE są inwestowane w Nationale-Nederlanden DFE. Środki zgromadzone w PPK są inwestowane w ramach dziewięciu funduszy Nationale-Nederlanden DFE Nasze Jutro o datach docelowych inwestycji od 2025 do 2065. 
Od 20 października 2019 r. działają fundusze Nationale-Nederlanden DFE Nasze Jutro 2025, 2030, 2035, 2040, 2045, 2050, 2055, i 2060. Fundusz Nationale-Nederlanden DFE Nasze Jutro 2065 działa od 20 stycznia 2021 r. 
Obliczenia własne. Dane wg wycen z dn. 28 lutego 2021 r. Wyceny są publikowane na stronie nn.pl