16.11.2022

Najlepsze IKZE na rynku w Nationale-Nederlanden DFE w rankingu Analiz Online

Po raz drugi z rzędu IKZE w Nationale-Nederlanden DFE zajęło pierwsze miejsce w rankingu „IKZE w DFE”, który przygotowują Analizy Online. Nasze IKZE wypadło dobrze pod względem wyników inwestycyjnych i uzyskało najwyższą ocenę dzięki niskim opłatom.


Drugi rok z rzędu firma Analizy Online porównała indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego (IKZE), które działają w formie dobrowolnych funduszy emerytalnych (DFE). W IKZE w DFE klienci nie muszą samodzielnie wybierać jak inwestować środki. Wpłaty trafiają do jednego funduszu emerytalnego i tam są inwestowane zgodnie z przyjętą wcześniej strategią inwestycyjną.
 

IKZE w Nationale-Nederlanden DFE po raz drugi zajęło pierwsze miejsce w rankingu Analiz Online (opublikowano go 15.11.2022). Nasze IKZE wypadło dobrze w kategorii „wynik funduszu”. Uzyskało też najwięcej punktów w kategorii „opłaty”.


Konkurencyjne wyniki
 

Wpłaty naszych klientów inwestujemy w funduszu Nationale-Nederlanden DFE. Uruchomiliśmy go 2 lipca 2012 r. Do końca października 2022 roku, czyli w ciągu ponad 10 lat, fundusz wypracował wynik w wysokości +145,6%. To znacznie więcej niż średnia stopa zwrotu wszystkich dobrowolnych funduszy emerytalnych, która wyniosła +89,9%.
 

W rankingu Analiz Online w kategorii „wyniki” nasz fundusz zajął drugie miejsce. To zasługa solidnej historii stóp zwrotu.
 

  • Analizy Online w rankingu sprawdziły jak DFE wypadają w poszczególnych latach kalendarzowych na przestrzeni 10 lat. Nasz fundusz znalazł się w czołówce zestawienia aż sześć razy (na dziesięć analizowanych lat).
  • Nationale-Nederlanden DFE wypada też bardzo dobrze pod względem efektywności inwestycji. Mierzy się ją poprzez porównanie osiągniętej stopy zwrotu z poziomem ryzyka, czyli zmienność stóp zwrotu. Nasz fundusz uzyskał wysoką ocenę („czwórkę” w pięciostopniowej skali).


Dowiedz się więcej o IKZE w Nationale-Nederlanden DFE

 

Niskie opłaty
 

Nasze IKZE wypadło w rankingu najlepiej pod względem wysokości pobieranych opłat. To dlatego, że:

  • pobieramy niską opłatę za inwestowanie. To tzw. opłata stała za zarządzanie. W naszym DFE wynosi ona 2% w skali roku (opłatę pobieramy od całości środków, które są zgromadzone w funduszu). To jedna z najniższych stawek na rynku. Nasi klienci mogą płacić jeszcze mniej za inwestowanie, jeśli będą regularnie wpłacać na swoje IKZE1.
  • do końca roku, nie pobieramy opłaty za otwarcie IKZE w Nationale-Nederlanden DFE. Standardowo opłata ta wynosi 80 zł.   
  • nie pobieramy żadnych opłat od wpłat.
     

Otwórz IKZE w Nationale-Nederlanden DFE
 

Wygodna obsługa
 

IKZE w Nationale-Nederlanden DFE można założyć i obsługiwać online:

  • dane klientów weryfikujemy poprzez przelew bankowy na kwotę 1 zł a treść umowy i wszystkie dokumenty wysyłamy na adres e-mail,
  • klienci mają dostęp do swoich oszczędności w Serwisie Klienta nnikze.pl. Mogą tam m.in. sprawdzać stan swojego rachunku, wynik funduszu oraz wygodnie wpłacać środki na IKZE przez BLIK, kartą lub szybkim przelewem.

1 Standardowo Twoje oszczędności inwestujemy w jednostki kategorii A. Opłata za inwestowanie tych jednostek wynosi 2% wartości aktywów rocznie. Jeśli będziesz wpłacać na swoje IKE/IKZE przynajmniej 600 zł rocznie przez 5 kolejnych lat Twoje pieniądze będziemy inwestować w jednostki kategorii B naszego funduszu. W ten sposób obniżymy Twoją opłatę za inwestowanie do 1,85% rocznie. Po 10 latach wpłat po przynajmniej 600 zł, opłata spadnie do 1,7% rocznie. Twoje pieniądze będziemy inwestować w jednostki kategorii C naszego funduszu. Po 15 latach wpłat po przynajmniej 600 zł, opłata spadnie do 1,55% rocznie. Twoje pieniądze będziemy inwestować w jednostki kategorii D naszego funduszu.

 

Chcesz wiedzieć więcej? Odezwij się do nas!