Nationale-Nederlanden z ofertą dla
amatorów
sportów zimowych

Zwrot kosztów niewykorzystanego karnetu na wyciąg narciarski, świadczenie w przypadku zamknięcia tras zjazdowych czy zakwaterowanie w razie zejścia lawiny. To główne punkty pakietu ZIMA, rozszerzenia do ubezpieczenia turystycznego, które w związku z feriami zimowym wprowadziło do swojej oferty Nationale-Nederlanden.

Narty i snowboard należą do najpopularniejszych sportów zimowych. Dlatego oprócz nieszczęśliwych wypadków, które obejmuje standardowe ubezpieczenie turystyczne, firma umożliwia skorzystanie z pakietu stworzonego dla osób planujących wyjazdy zimowe.
 
Rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej o ryzyko związane z uprawianiem sportów przez amatorów zakłada kompleksowe wsparcie osób planujących wyjazd w góry. Obok ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, które zabezpieczy podróżujących przed ewentualnymi konsekwencjami szkód wyrządzonych osobom trzecim, polisa gwarantuje pokrycie kosztów niewykorzystanego karnetu i sprzętu w przypadku niezdolności do uprawiania sportów zimowych. Ubezpieczyciel zapewnia również wypłatę świadczenia tym, którzy na skutek nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania, nie mogli wziąć udziału w opłaconej już lekcji 
z instruktorem. Co więcej, oferta przewiduje zwrot pieniędzy za zakwaterowanie i transport, jeśli w związku 
z lawinami lub osuwiskami dostęp do ośrodka narciarskiego, w którym zakwaterowany jest ubezpieczony, będzie niemożliwy. Na wypłatę świadczenia mogą liczyć także ci podróżni, którzy z powodu nadmiernej lub niedostatecznej ilości śniegu, nie dostaną się na trasy zjazdowe.
 
- Pakiet ZIMA to nasza propozycja dla wszystkich wielbicieli sportów zimowych. Klienci, którzy zdecydują się na rozszerzenie standardowej polisy turystycznej, zyskają nie tylko poczucie bezpieczeństwa i wsparcie finansowe w razie nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania, ale także rekompensatę w przypadku utrudnień spowodowanych warunkami atmosferycznymi – mówi Małgorzata Zgudka, menadżer ds. produktów Nationale-Nederlanden. 

Oprócz udogodnień związanych z uprawianiem sportów zimowych, ubezpieczenie turystyczne obejmuje pokrycie kosztów leczenia za granicą do miliona złotych - niezależnie od tego, czy problemy ze zdrowiem są spowodowane nieszczęśliwym wypadkiem czy nagłą chorobą. Ponadto w ramach pomocy assistance, ubezpieczyciel zapewnia zwrot kosztów akcji ratowniczej do wysokości 50 000 złotych. Warto podkreślić, że ochrona znajdująca się w ofercie Nationale-Nederlanden działa już na terytorium Polski. Aby z niej skorzystać należy skontaktować się z Centrum Alarmowym, które zorganizuje i pokryje koszty leczenia w razie wypadku lub zorganizuje prywatną wizytę lekarza w razie nagłego zachorowania.
 
Produkt dostępny jest w ofercie on-line na stronie www.nn.pl


_______________________________________________

Nationale-Nederlanden jest jedną z największych firm ubezpieczeniowych na polskim rynku. Oferuje różnorodne produkty zabezpieczające przyszłość finansową ponad pół miliona klientów. Działa w Polsce od 1994 roku. Od 1998 roku w ramach grupy funkcjonuje także Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne zarządzające największym pod względem aktywów Otwartym Funduszem Emerytalnym w Polsce.

 


***
Kontakt:
Marta Pokutycka-Mądrala T: 607 629 812 E: marta.pokutycka-madrala@nn.pl 
Marek Gieorgica T: 501 086 280 E: mg@clearcom.pl


Sprawdź też nasze indywidualne ubezpieczenie NNW dziecka

Chcesz wiedzieć więcej? Odezwij się do nas!