02.01.2023

Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie zakończyło fuzję prawną z dawnym MetLife Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji

Firma wzmacnia wartość biznesu oraz pozycję na polskim rynku

2 stycznia 2023 r. została sfinalizowana fuzja prawna spółek Nationale-Nederlanden TUnŻ i NNLife TUnŻiR (wcześniej MetLife TUnŻiR), czyli kluczowy etap mający na celu połączenie towarzystw ubezpieczeniowych. Działają one teraz jako jedna spółka pod marką Nationale-Nederlanden. Połączenie prawne stanowi ważny krok na drodze dalszego rozwoju Nationale-Nederlanden w Polsce. 
 

Zakończona fuzja prawna to efekt decyzji o przejęciu spółek dawnego MetLife w Polsce przez Grupę NN, która została ogłoszona w lipcu 2021 roku. Pod koniec kwietnia 2022 r. holenderska Grupa ogłosiła finał procesu przejęcia tych spółek w Polsce po tym, jak Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę na realizację transakcji. Z kolei 2 stycznia 2023 r. – po uzyskaniu niezbędnych zgód regulacyjnych oraz wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego nastąpiło prawne połączenie z Nationale-Nederlanden TUnŻ, wskutek którego funkcjonuje jeden zakład ubezpieczeń na życie pod nazwą Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Ostatnim etapem integracji jest fuzja operacyjna, polegająca m.in. na ujednoliceniu systemów oraz procesów operacyjnych.


Dziś łączymy doświadczenia i kompetencje dwóch organizacji o podobnych wartościach i celach. Obecnie korzystając z potencjału, jaki przyniosła nam fuzja, w pełni skupiamy się na realizacji naszej strategii ukierunkowanej na budowanie pozytywnych doświadczeń naszych klientów. Dzięki fuzji rozwijamy nasze siły dystrybucji, tak aby móc docierać do naszych klientów z jak najlepszą ofertą. Dalej będziemy wzmacniać organizacje, bazując na kompetencjach i talentach pracowników oraz wzmocnionej sieci doradców Nationale-Nederlanden – mówi Paweł Kacprzyk, prezes zarządu Nationale-Nederlanden TUnŻ.


Dzięki transakcji Nationale-Nederlanden istotnie zwiększy skalę dystrybucji oraz udział w rynku ubezpieczeń na życie.


Po połączeniu spółek skład zarządu Nationale-Nederlanden TUnŻ w Polsce jest następujący: Paweł Kacprzyk – prezes zarządu oraz członkowie zarządu – Anita Bogusz, Jacek Koronkiewicz, Andrzej Miron, Edyta Fundowicz, Magdalena Macko-Gizińska, Liwia Kwiecień oraz Justyna Dymek.


„To, co ważne zostaje bez zmian”

Z myślą o komforcie klientów warunki wszystkich zawartych dotychczas umów pozostają takie same. Wszelkie świadczenia będą obsługiwane na tym samych zasadach przez zespół specjalistów oraz dotychczasowych doradców. Strona internetowa organizacji działa pod adresem www.nn.pl.  Wszelkie zmiany w umowach ubezpieczeniowych czy zgłoszenia zdarzenia klienci mogą zrealizować w Strefie Klienta znajdującej się na stronie www.
 

Ugruntowana pozycja na rynku

Grupa NN jest międzynarodową grupą finansową, działającą w 11 krajach, z silną obecnością w Europie oraz Japonii. Wraz ze swoimi pracownikami dostarcza usługi z zakresu finansów, produktów i usług emerytalnych, ubezpieczeń oraz usług bankowych dla około 18 milionów klientów. Grupa NN obejmuje: Nationale-Nederlanden, NN, NN Investment Partners, ABN AMRO Insurance, Movir, AZL, BeFrank oraz OHRA. Jest notowana na giełdzie w Amsterdamie (Euronext Amsterdam).
 

Grupa NN pod marką Nationale-Nederlanden działa w Polsce od 1994 roku. Firma jest jednym z liderów rynku, specjalizującym się w ubezpieczeniach na życie, oszczędnościach i emeryturach. W ofercie posiada produkty, które pomagają klientom dbać o to, co dla nich najważniejsze czyli życie i zdrowie. Jako firma odpowiedzialna społecznie Nationale-Nederlanden Polska od lat angażuje się w inicjatywy, które rozwiązują problemy społeczne i poprawiają jakość życia Polaków.


Szczegółowe informacje dotyczące integracji spółek dostępne są na stronie Nationale-Nederlanden pod adresem: nn.pl/razem

Chcesz wiedzieć więcej? Odezwij się do nas!