09.08.2022

Ogłoszenie Aneksu nr 1 z dnia 08 sierpnia 2022 r. do planu połączenia NNLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A. oraz Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. poprzez udostępnienie do publicznej wiadomości na stronie internetowej

 

Zarząd Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A., z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000025443, ogłasza poprzez udostępnienie do publicznej wiadomości, zgodnie z treścią art. 500 § 21 Kodeksu spółek handlowych, że w dniu 08 sierpnia 2022 r. został uzgodniony, przyjęty i podpisany przez zarządy spółek NNLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A. (dawniej MetLife TUNŻiR S.A.) oraz Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Aneks nr 1 do planu połączenia spółek NNLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A. oraz Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. z dnia 31 maja 2022 r. o treści jak w załączniku.