31.05.2022

Ogłoszenie planu połączenia MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A. oraz Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

 

Zarząd Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A., z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000025443, ogłasza poprzez udostępnienie do publicznej wiadomości, zgodnie z treścią art. 500 § 2(1) Kodeksu spółek handlowych, że w dniu 31 maja 2022 roku został uzgodniony, przyjęty i podpisany przez MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A. oraz Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Plan Połączenia o treści jak w załączniku.