Oświadczenie dla Klientów w sprawie wypłat świadczenia w związku z COVID-19 

Zawsze odpowiadamy na bieżące potrzeby i wyzwania

W związku trwającą pandemią dokładamy szczególnej staranności, by zagwarantować naszym Klientom wsparcie, bezpieczeństwo oraz zapewnić ofertę adekwatną do obecnych czasów. Dlatego w ubezpieczeniu indywidualnym i grupowym obejmujemy ochroną ubezpieczeniową Klientów w sytuacji śmierci na skutek zachorowania na COVID-19, śmierci na skutek powikłań po wykonanym szczepieniu przeciw COVID-19, a także pobytu w szpitalu, czy powikłań wynikających z przebycia COVID-19.

 

W jakich przypadkach udzielamy wsparcia?

Zachorowanie na COVID-19 i następstwa tej choroby są objęte standardową ochroną ubezpieczeniową. Nie wyłączamy zdarzeń związanych z COVID-19 i wypłacamy świadczenie, jeśli spełnione są pozostałe warunki umowy. Jednakże samo rozpoznanie COVID-19 nie stanowi podstawy do wypłaty świadczenia z tytułu poważnego zachorowania, ponieważ sama choroba ani również kwarantanna nie są objęte zakresem tego ubezpieczenia. 


Ubezpieczenia turystyczne a koronawirus SARS-CoV-2

Naszym Klientom zapewniamy także wsparcie i praktyczną pomoc w trakcie podróży. Ubezpieczenia turystyczne w Polsce i za granicą, nie wyłączają ochrony w przypadku COVID-19. Jeżeli w trakcie wyjazdu ubezpieczony zachoruje na COVID-19, wszystkie świadczenia przewidziane w zawartej umowie będą zrealizowane pod warunkiem zastosowania się do miejscowych zaleceń (w tym nakazów i zakazów) władz lokalnych.


Zaangażowanie w inicjatywy społeczne

Od lat angażujemy się w działania mające na celu profilaktykę nowotworową. Mając świadomość tego, że okres trwania pandemii koronawirusa jest dla pacjentów onkologicznych szczególnie niebezpieczny, wsparliśmy fundację Alivia oraz jej kampanię ONKOOBRONA. Projekt zakładał pomoc pacjentom onkologicznym w minimalizowaniu ryzyka zarażenia się wirusem SARS-CoV-2. Przekazaliśmy na ten cel 50 000 zł.

W ramach kolejnej inicjatywy wspólnie z innymi ubezpieczycielami przekazaliśmy 300 tys. zł dla Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA, przyjmującego pacjentów, u których zachodzi podejrzenie, że mogą być zakażeni koronawirusem.
 

Innym działaniem Nationale-Nederlanden, mającym na celu wsparcie walki z koronawirusem i jego skutkami było przekazanie 100 000 zł dla Warsaw Genomics na testy w kierunku wykrywania koronawirusa, które realizowane są na potrzeby szpitali i placówek medycznych. Ponadto, współpracując z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce, ufundowaliśmy granty w ramach pilotażowego programu „Solidarni z bohaterami czasu epidemii”. Jego celem jest wsparcie społeczności lokalnych, które w obecnej sytuacji epidemicznej, inicjują działania zapobiegające jej skutkom.