PPK - jakie wyzwanie stoi przed pracodawcami?

Pracownicze Plany Kapitałowe to program, który ma wesprzeć Polaków w budowaniu długoterminowych oszczędności. Niezwykle ważną rolę w procesie jego wprowadzania oraz realizacji pełnią pracodawcy. Ich współudział w składce oraz pełnienie funkcji administratora planów sprawia, że mają kluczowe znaczenie w tym projekcie.

Wprowadzenie PPK to duża rewolucja, nie tylko w kontekście finansowego zabezpieczenia przyszłości Polaków, ale również dla firm. Skala jest ogromna, bowiem obowiązek utworzenia PPK dotyczy każdej firmy, która zatrudnia co najmniej jedną osobę, za którą odprowadzane są składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe do ZUS. Dla pracodawców to nowe koszty oraz zadania, jakie będą związane z prowadzeniem PPK w firmie.

Na pracodawcach spoczywa odpowiedzialność za wprowadzenie PPK w swoich firmach zgodnie z harmonogramem, zależnie od liczby zatrudnionych osób. Wiąże się to z szeregiem nowych obowiązków, z których firmy będą musiały się wywiązywać. Oto najważniejsze z nich.

 

1. Zabudżetowanie dodatkowych kosztów

Wpłaty pracodawców to jedno z podstawowych źródeł finansowania PPK.  Firma dopłacać ma 1,5 proc. pensji pracownika, niezależnie od jej wysokości. Oprócz stawki podstawowej firma może dopłacać do składki dodatkowe 2,5 proc. wynagrodzenia. W skali całej firmy to dodatkowy koszt, na który pracodawcy powinni być przygotowani.

Firmy, zatrudniające powyżej 250 osób, mają prowadzić PPK od połowy 2019 roku, co oznacza, że najpóźniej od października będą musiały zacząć uiszczać wpłaty na PPK. Dlatego już dziś najwięksi pracodawcy powinni uwzględnić w swoich planach finansowych zwiększone koszty osobowe.
 

2. Wybór instytucji finansowej

To z pewnością bardzo duża odpowiedzialność, jaka spoczywa na pracodawcach. Wybór odpowiedniej instytucji, która będzie zarządzać planami kapitałowymi w firmie, będzie miał bezpośrednie przełożenie na wysokość pomnażanego kapitału, jaką zgromadzi każdy pracownik. Do instytucji finansowych, które mogą zarządzać PPK należą: towarzystwa funduszy inwestycyjnych, powszechne towarzystwa emerytalne oraz towarzystwa ubezpieczeniowe zamieszczone w tzw. ewidencji PPK prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju.

Choć to rolą pracodawcy jest wybór instytucji i podpisanie z nią umowy o zarządzanie PPK, to decyzja ta powinna być podjęta w porozumieniu z reprezentacją pracowników. To bardzo ważny moment na debatę w przedsiębiorstwie i wsłuchanie się w głos wszystkich zatrudnionych. Po wspólnym ustaleniu instytucji finansowej pracodawca ma obowiązek zawarcia umowy o zarządzanie PPK, a następnie zapisania do nich swoich pracowników.
 

3. Dostosowanie administracyjne

Kolejnym krokiem jest wdrożenie programu. Z perspektywy administracyjnej, pracodawca powinien przygotować odpowiednie procedury postępowania w ramach PPK, zapewnić możliwości składania przez pracowników dyspozycji oraz dostosować system kadrowo-płacowy do naliczania dodatkowych składek, w postaci wpłat do PPK.

Za te działania odpowiadają osoby z działów personalnych i płacowych. To do nich należy  ścisła współpraca z wybraną instytucją finansową oraz naliczanie składek pracownika i pracodawcy, a także ich odprowadzanie do PPK.
 

4. Komunikacja wewnętrzna

Sukces PPK w poszczególnych firmach zależeć będzie również od edukacji i działań informacyjnych. Pracownicy powinni mieć wiedzę na temat głównych założeń programu oraz uczestnictwa w nim. Pomimo tego, że to instytucja finansowa będzie głównie odpowiedzialna za informowanie pracowników na temat wyników inwestycji, to jednak pracodawca również powinien zadbać o zrozumiałą i kompleksową komunikację planów kapitałowych w swojej firmie. Może to znacząco wpłynąć zarówno na zaufanie uczestników do samego programu, jak i postrzeganie pracodawcy wśród zatrudnionych osób.

Osoby pracujące w firmach zatrudniających powyżej 250 osób, jako pierwsze przekonają się o możliwościach jakie oferuje nowy program emerytalny. Aby świadomie uczestniczyć w programie, warto zapoznać się z jego założeniami. Koordynatorzy planów kapitałowych w firmach już dziś powinni poznać dokładnie obowiązki i zadania firm. Pomocny może okazać się udział w branżowych wydarzeniach, gdzie PPK jest szeroko omawiane jako jedno z głównych wyzwań dla HRowców, a także korzystanie z poradników opracowanych przez ekspertów z myślą o prawidłowym wdrożeniu PPK.

***
Kontakt:
Marta Pokutycka-Mądrala T: 607 629 812 E: marta.pokutycka-madrala@nn.pl 
Marek Gieorgica T: 22 127 00 56 E: mg@clearcom.pl 

Aby otrzymać podręcznik prosimy o kontakt mailowy: ppk@nn.pl
 

Chcesz wiedzieć więcej? Odezwij się do nas!