Teoretycznie zabezpieczeni – o profilaktyce chorób nowotworowych Polaków

Ponad połowa Polaków ma w rodzinie osobę chorującą na nowotwór – wynika z badania IBRiS przeprowadzonego na zlecenie Nationale-Nederlanden. Mimo to tylko 51 proc. respondentów deklaruje, że regularnie wykonuje badania profilaktyczne w celu wykrycia choroby. Na badania częściej decydują się kobiety, osoby starsze oraz mieszkańcy małych i średnich miejscowości. Ubezpieczenie na wypadek choroby zostało uznane przez ankietowanych za najlepsze zabezpieczenie przed finansowymi konsekwencjami nowotworu. Dane Nationale-Nederlanden pokazują, że zdecydowaną większość posiadaczy takich polis stanowią osoby w wieku 30-50 lat.

Według Światowej Organizacji Zdrowia choroba nowotworowa plasuje się na drugim miejscu wśród przyczyn śmierci na świecie. Do czynników zwiększających ryzyko zachorowania należą: otyłość, dieta uboga w warzywa i owoce, brak aktywności fizycznej, palenie papierosów i picie alkoholu.

Mimo rosnącej skali zachorowań, wciąż niewielu Polaków podejmuje aktywne działania prewencyjne. Według danych z raportu „Choroba nowotworowa – profilaktyka zdrowotna i finansowa” Nationale-Nederlanden – częściej stosujemy bierne formy profilaktyki. I tak 65 proc. Polaków deklaruje, że nie spożywa alkoholu w nadmiarze, a 62 proc. nie pali tytoniu. Osoby z wyższym wykształceniem częściej unikają szkodliwych nałogów (ok. 70 proc.). Zdrową dietę stosuje prawie połowa ankietowanych – najczęściej również osoby najlepiej wykształcone. Polacy rzadko wiążą aktywność fizyczną z profilaktyką antynowotworową. Tylko 30 proc. respondentów wskazało, że regularnie uprawia sport jako działanie profilaktyczne przeciw chorobie nowotworowej. Jest to praktyka częstsza wśród mężczyzn (33 proc.) niż wśród kobiet.

 

Profilaktyka ważniejsza dla kobiet


Jedynie połowa Polaków regularnie bierze udział w badaniach lekarskich, żeby uchronić się przed zachorowaniem na raka. Nieco więcej ankietowanych (57 proc.) przynajmniej raz w roku wykonuje badania profilaktyczne, takie jak: badanie krwi, USG, badania przesiewowe zależne od wieku. Niespełna jedna czwarta ankietowanych (23 proc.) deklaruje wykonywanie badań co 2-3 lata.

Znacznie częściej swój stan zdrowia sprawdzają kobiety (60 proc.) niż mężczyźni (43 proc.). Największą skłonność do wykonywania badań mają 50-latkowie (65 proc.), a najniższą 20-latkowie (40 proc). Mieszkańcy małych i średnich miast częściej odwiedzają gabinety lekarskie niż mieszkańcy miast powyżej 500 tys. mieszkańców. Co 10. mieszkaniec wsi deklaruje, że nie wykonuje żadnych badań.
 

Zabezpieczenie finansowe wciąż mało popularne


Choroba nowotworowa to nie tylko ogromne wyzwanie emocjonalne, ale także finansowe, tym bardziej, że chorzy często nie są w stanie w czasie terapii pracować, a bywa tak, że jedyną szansą na powrót do zdrowia jest leczenie zagranicą. Ankietowani uznają ubezpieczenie na wypadek choroby za najlepszą formę zabezpieczenia przed jej finansowymi konsekwencjami. Na drugim miejscu wskazują samodzielne odkładanie pieniędzy, a na trzecim pomoc ze strony rodziny. Mimo to 38 proc. ankietowanych nie zastanawia się, czy w ciągu najbliższych 2 lat wykupić ubezpieczenie na wypadek choroby nowotworowej. Najbardziej skłonne do nabycia polisy są osoby w wieku 40-49 lat. Badanie to znajduje odzwierciedlenie w danych Nationale-Nederlanden. Wśród osób, które posiadają ubezpieczenie przeciwnowotworowe 67 proc. stanowią osoby w wieku 30-50 lat. Co ciekawe większość z nich to mężczyźni.
 
- Ubezpieczenie na wypadek choroby nowotworowej pozwala nie tylko na skuteczniejszą terapię medyczną, ale także kompleksowe wsparcie osoby chorej i rodziny, np. dzięki pomocy psychologicznej. Patrząc na doświadczenia krajów rozwiniętych należy przypuszczać, że ten rynek ma w Polsce ogromny potencjał – mówi Joanna Walczuk, menadżer ds. produktów Nationale-Nederlanden.

 

Zabezpieczenie dla rodziny ważniejsze niż szybszy powrót do zdrowia


Za najbardziej istotną korzyść z ubezpieczenia na wypadek nowotworu respondenci uznają wsparcie finansowe dla rodziny w przypadku śmierci (38 proc.). Na drugim miejscu wskazują pieniądze na leczenie i powrót do zdrowia (31 proc.), a na trzecim dostęp do najlepszego zespołu medycznego (26 proc.). Ten rodzaj wsparcia jest najważniejszy jedynie dla osób w wieku 30-39 lat.

Konsultacje lekarskie i badania diagnostycznych w przypadku podejrzenia choroby są najmniej istotną korzyścią dla ankietowanych. Wsparcie w codziennym funkcjonowaniu w przypadku choroby, na przykład pomoc psychologa, transport, rehabilitacja, zostały wskazane przez co 5-tą osobę.


Badanie zrealizowane zostało na zlecenie Nationale-Nederlanden przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych w dniach 17-18 i 26-27 stycznia 2019 roku. W ramach badania ilościowego przeprowadzono wywiady przy użyciu techniki CATI, na reprezentatywnej grupie dorosłych Polaków (n=1100).

_______________________________________________
Nationale-Nederlanden jest jedną z największych firm ubezpieczeniowych na polskim rynku. Oferuje różnorodne produkty zabezpieczające przyszłość finansową ponad pół miliona klientów. Od 2018 roku udostępnia również ubezpieczenia majątkowe. Działa w Polsce od 1994 roku. Od 1998 roku w ramach grupy funkcjonuje także Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne zarządzające największym pod względem aktywów Otwartym Funduszem Emerytalnym w Polsce. Nationale-Nederlanden PTE umożliwia skorzystanie z Dobrowolnych Funduszy Emerytalnych, dostępnych w formie Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) oraz Indywidualnych Kont Emerytalnych (IKE).
Kontakt:
Marta Pokutycka-Mądrala T: 607 629 812 E: marta.pokutycka-madrala@nn.pl 
Marek Gieorgica T: 22 127 00 56 E: mg@clearcom.pl 

Chcesz wiedzieć więcej? Odezwij się do nas!