07.03.2022

Wspieramy platformę Onkoukraina

[Повідомлення українською мовою можна знайти нижче.]

 

We współpracy z naszą firmą i m.in. dzięki naszemu finansowemu wsparciu, Onkofundacja Alivia uruchomiła platformę Onkoukraina skierowaną do uchodźców z Ukrainy, lekarzy pierwszego kontaktu oraz organizacji pozarządowych. Jej celem jest przekazywanie aktualnych i rzetelnych informacji dotyczących leczenia pacjentów onkologicznych z Ukrainy w Polsce. 
 

Serwis informacyjny dostępny jest pod adresem alivia.org.pl/kampania/onkoukraina/. Znajdują się na nim informacje dotyczące dostępu obywateli Ukrainy do pomocy medycznej w Polsce oraz lista placówek oferujących wsparcie onkologiczne w naszym kraju. Informacje na platformie są na bieżąco aktualizowane. 
 

Obok Nationale-Nederlanden partnerami inicjatywy zostali: Ogólnopolska Federacja Onkologiczna oraz Polskie Forum Migracyjne. Kampania została także objęta patronatem honorowym przez Rzecznika Praw Pacjenta. 


 

Ми підтримуємо платформу Onkoukraina

У співпраці з нашою компанією та в тому числі завдяки нашій фінансовій підтримці, 
Онкофундація Alivia запустила платформу Onkoukraina, орієнтовану на біженців з України, лікарів загальної практики та неурядові організації. Її мета – надати актуальну та достовірну інформацію про лікування онкологічних хворих з України у Польщі. 

 

Інформаційна служба доступна за адресою alivia.org.pl/kampania/onkoukraina/. Там міститься інформація про доступ громадян України до медичної допомоги у Польщі та перелік закладів, які надають онкологічну допомогу в нашій країні. Інформація на платформі постійно оновлюється. 
 

Окрім Nationale-Nederlanden, партнерами ініціативи є: Загальнопольська Онкологічна Федерація, а також Польський міграційний форум. Кампанія також проходила під почесним патронатом Уповноваженого з прав пацієнтів.