09.01.2024

Ważna zmiana w sposobie rozliczania podatków od dochodów z umów z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi (UFK)

Od 1 stycznia 2024 r. zmieniły się przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). Dotyczą one tego, kto ma obowiązek rozliczyć podatek od dochodu z umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi (UFK).
 

Nowe zasady podatkowe dotyczą wypłat z UFK od 01.01.2024 r. Pierwsze rozliczenia podatku na nowych zasadach należy zrobić dopiero w 2025 r. Wypłaty z UFK możesz rozliczyć z innymi przychodami ze źródła „dochody kapitałowe”. Powinieneś zrobić to w zeznaniu rocznym PIT-38. W ten sposób możesz wskazać również ewentualne straty podatkowe. 

 

Jakich sytuacji dotyczy zmiana

Zgodnie z warunkami Twojej umowy z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi (UFK) część albo całość składki, którą wpłacasz, inwestujemy w wybrane przez Ciebie fundusze. Na tych funduszach może zostać wypracowany dochód.
 

Jeśli zdecydujesz się wypłacić pieniądze, które zgromadziłeś/-łaś na UFK, to wypracowany dochód jest opodatkowany (stawka podatku 19%). Jednocześnie, będziesz mógł/-ła rozliczyć osiągnięty dochód razem z ewentualną stratą z innych swoich inwestycji kapitałowych (np. w akcje i fundusze inwestycyjne) w rozliczeniu rocznym. 
 

Ta zmiana nie dotyczy umów Indywidualnego Konta Emerytalnego (IKE) i Pracowniczych Programów Emerytalnych (PPE).
 

Na czym polega zmiana

Poniżej znajdziesz informacje, co się zmienia w przypadku umowy z UFK w Nationale-Nederlanden (za wyjątkiem IKE i PPE).
 

Jak było do 31 grudnia 2023 r. włącznie Jak jest od 1 stycznia 2024 r.
Gdy klient wypłacał pieniądze z UFK, płatnikiem podatku od dochodu z tej umowy byliśmy my – Nationale-Nederlanden.     Gdy klient wypłaca pieniądze z UFK, do rozliczenia podatku od dochodu zobowiązany jest klient.
W związku z tym:
 • jeżeli klient osiągnął dochód, to z kwoty, którą wypłacał z UFK, pobieraliśmy podatek od dochodów kapitałowych;
 • odprowadzaliśmy ten podatek do urzędu skarbowego;
 • wypłacaliśmy klientowi kwotę pomniejszoną o ten podatek.
W związku z tym:
 • z kwoty, którą klient wypłaca z UFK, jako Nationale­ Nederlanden nie potrącamy podatku od dochodów kapitałowych;
 • wypłacamy klientowi należną kwotę bez potrącania podatku

Oznaczało to, że:

 • Przy wypłacie z UFK klient nie musiał dodatkowo rozliczać podatku od dochodu.
 • Nie wysyłaliśmy do klienta informacji podatkowej, która dotyczyła pobranego podatku, a jedynie list z informacją wypłacie.

Oznacza to, że:

 • Przed wypłatą poprosimy, aby klient podał nazwę swojego urzędu skarbowego. Informacja ta jest niezbędna do tego, abyśmy mogli poprawnie wystawić informację PIT-8C.
 • Wyślemy klientowi informację PIT-8C, w której podamy, jakie koszty i przychody są związane z wypłatami z UFK z danego roku. Zrobimy to do końca lutego w następnym roku po wypłacie pieniędzy z UFK. Taką samą informację prześlemy też do urzędu skarbowego klienta.
 • Przychody i koszty z informacji PIT-8C klient powinien samodzielnie wykazać w zeznaniu PIT-38. Zeznanie PIT-38 jest odrębnym zeznaniem, niż np. PIT-37 i składa się je oddzielnie. Zeznanie PIT-38 klient obecnie może złożyć elektronicznie w serwisie www.podatki.gov.pl (Twój e-PIT). Należy to zrobić do 30 kwietnia w następnym roku po wypłacie.
 • Jeśli z tytułu wypłaty klient osiągnie dochód, będzie zobowiązany do samodzielnej zapłaty podatku do urzędu skarbowego (19%). Dlatego warto, aby klient rozważył zabezpieczenie kwoty na zapłatę podatku.Kiedy mam rozliczyć podatek
Podatek powinieneś/-aś rozliczyć dopiero w roku, w którym otrzymasz od nas informację PIT-8C. Przykładowo, jeżeli otrzymasz środki z UFK w 2024 r., informację PIT-8C przekażemy Ci na początku 2025 r. Do 30 kwietnia 2025 r. będziesz musiał/-ła rozliczyć podatek.


Podstawa prawna
Zmiany zostały wprowadzone przez ustawę z dnia 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1059).