Wyniki funduszy PPK w 2021 roku

28/01/2022

Ubiegły rok był udany dla funduszy PPK – niemal wszystkie DFE Nasze Jutro wypracowały zysk. Wynikom sprzyjał optymizm na rynkach akcji, wywołany mocnym odbiciem gospodarczym. 

Po trudnym 2020 r., kiedy aktywność przedsiębiorstw ograniczało wprowadzenie kolejnych obostrzeń, powiew nadziei dało wynalezienie skutecznych szczepionek przeciwko COVID-19. W pierwszym kwartale 2021 r. indeksy akcji pięły się w górę, w reakcji na spadającą liczbę zachorowań, przygotowywanie powszechnych programów szczepień oraz prace nad wdrożeniem pakietu fiskalnego w USA. Postępujące szczepienia oraz znoszenie restrykcji COVID-owych sprzyjały aktywności gospodarczej, co przełożyło się na dobre wyniki finansowe spółek. Ceny akcji rosły przez większą część 2021 r. Warto zauważyć, że silnych wzrostów doświadczyły nie tylko indeksy amerykańskie, gdzie spory udział mają spółki technologiczne, ale również europejskie, które w znacznej części skupiają się na tradycyjnych sektorach gospodarki. Czynnikiem ryzyka, wywołującym okresowe niepokoje i przejściowo większe wahania cen akcji, była przede wszystkim galopująca inflacja i obawy o reakcje banków centralnych. Pod koniec roku spadki wywołało pojawienie się nowego wariantu COVID-19 (Omicron), który wzbudził obawy o ewentualne ponowne wprowadzenie obostrzeń. Indeksy giełdowe doświadczyły dość mocnej korekty – część inwestorów po roku mocnych wzrostów w warunkach wzrostu niepewności postanowiła zrealizować swoje zyski. Pod koniec roku rynki akcji lekko odbiły, a cały 2021 r. zakończył się na solidnym plusie dla wielu indeksów. 


Ubiegły rok nie sprzyjał natomiast obligacjom. Ożywienie gospodarcze oraz większy apetyt na ryzyko na rynkach, pociągnęło za sobą spadek cen papierów dłużnych (wzrost rentowności). Dodatkowo większa aktywność przedsiębiorstw przyniosła dość mocny wzrost cen – inflacja wkroczyła na poziomy niewidziane od lat, a w przypadku niektórych krajów nawet dekad. Inwestorzy oczekując zacieśniania polityki pieniężnej, w tym wzrostu stóp procentowych, co faktycznie zmaterializowało się w wielu krajach w tym w Polsce, uciekali od obligacji. W efekcie ta klasa aktywów w 2021 r. zaciążyła portfelom inwestycyjnym. 


Dla funduszy DFE Nasze Jutro, w ramach których są inwestowane wpłaty uczestników PPK, miniony rok był udany. Większość z nich zakończyła 2021 r. na plusie, a najlepiej wypadły fundusze skupiające się na akcjach (najwięcej zyskał DFE Nasze Jutro 2050 – jego wynik wyniósł +16,1%). Jedynie DFE Nasze Jutro 2025 nie wypracował dodatniej stopy zwrotu. Ten fundusz inwestuje niemal wyłącznie w polskie obligacje skarbowe, a dla tych papierów wartościowych 2021 r. był bardzo nieudany. 


Celem PPK jest budowanie poduszki finansowej na jesień życia. Wyniki funduszy warto analizować w dłuższym horyzoncie. Jak dotąd wszystkie DFE Nasze Jutro zdołały pomnożyć oszczędności uczestników PPK (od 10 września 2019 do 31 grudnia 2021). Najwyższe wyniki wypracowały fundusze o datach docelowych 2055 (+46,5%) i 2050 (+45,1%), które skupiają się przede wszystkim na akcjach.

 

 

 


O autorze:


Katarzyna Czupa, starszy specjalista ds. programów emerytalnych w Nationale-Nederlanden PTE. Analityk rynku finansowego z 5-letnim doświadczeniem zawodowym zdobytym m.in. Analizach Online, Domu Maklerskim BZ WBK (obecnie Santander). Doktorantka w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym Szkoły Głównej Handlowej.

Informacje prawne: Niniejszy materiał przygotowany został w celach informacyjnych przez Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. Nie stanowi on oferty w rozumieniu odpowiednich przepisów Kodeksu cywilnego, analizy inwestycyjnej, analizy finansowej, ani nie jest świadczeniem usług doradztwa inwestycyjnego, nie może być także rozumiany jako zachęta do dokonywania inwestycji lub określonych zachowań w zakresie produktów inwestycyjnych. Inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem utraty nawet całości zainwestowanych środków, dlatego Nationale-Nederlanden nie gwarantuje osiągnięcia określonego zysku w przyszłości. Prezentowane wyniki mają jedynie charakter informacyjny i nie mogą być podstawą do podejmowania decyzji inwestycyjnych, a także nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnego wyniku w przyszłości.