Co wyróżnia to ubezpieczenie spośród naszych produktów 

Kiedy Twoja umowa skończy się, bo upłynie czas na jaki została zawarta, gwarantujemy, że wypłacimy pieniądze w wysokości, która nie będzie mniejsza niż ta, którą ustaliliśmy, kiedy zawieraliśmy umowę. Wypłacimy je:  

 • Tobie, kiedy skończy się Twoja umowa (wypłatę powiększymy o dodatkowe świadczenia na dożycie) 
 • Twoim najbliższym lub innym wskazanym przez Ciebie osobom w razie Twojej śmierci. 

Wartości te mogą być podwyższone – na skutek indeksacji lub doliczenia udziału w zysku. Mogą być niższe tylko wówczas, gdy obniżysz sumę ubezpieczenia, skorzystasz z zawieszenia opłacania składek lub zamienisz umowę w bezskładkową.    

Dzięki umowom dodatkowym możesz zwiększyć zakres swojej ochrony.

 

Jakie umowy dodatkowe proponujemy 

 • Umowa dodatkowa na wypadek nowotworu „Ona” 
 • Umowa dodatkowa na wypadek nowotworu „On” 
 • Umowa dodatkowa na wypadek poważnych chorób - bez nowotworów 
 • Leczenie szpitalne lub operacja w wyniku choroby
 • Leczenie szpitalne lub operacja w wyniku NW
 • Powrót do zdrowia po leczeniu szpitalnym lub operacji w wyniku choroby lub NW
 • Powrót do zdrowia po leczeniu szpitalnym lub operacji w wyniku NW
 • Organizacja i pokrycie kosztów leczenia za granicą "Dbamy bez granic" 
 • Umowa dodatkowa na wypadek cukrzycy 
 • Umowa dodatkowa - Pakiet dla chorych na cukrzycę 
 • Niezdolność do samodzielnego życia lub pracy 
 • Przejęcie opłacania składek z tytułu niezdolności do pracy lub niezdolności do samodzielnej egzystencji 
 • Trwałe inwalidztwo wskutek nieszczęśliwego wypadku 
 • Umowa dodatkowa na wypadek uszkodzenia ciała 
 • Śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku 
 • Śmierć wskutek wypadku komunikacyjnego 

 

Zwróć uwagę na to ubezpieczenie, jeśli chcesz: 

 • zabezpieczyć  bliskich na wypadek Twojej śmierci  
 • oszczędzać na przyszłość - kiedy Twoja umowa się skończy, otrzymasz świadczenie, którego wysokość obliczymy zgodnie z warunkami naszej umowy. Nie będzie ono niższe niż suma ubezpieczenia.  
 • zabezpieczyć się na wypadek choroby lub wypadku (jeżeli rozszerzysz swoje ubezpieczenie o umowy dodatkowe) 

Obejmiemy Cię ubezpieczeniem, jeżeli masz 18-65 lat.   

 

Jak kupić ubezpieczenie 

Gwarancja jutra to ubezpieczenie dostępne u partnerów Nationale-Nederlanden. Możesz je kupić także u naszych doradców, w wersji rozszerzonej o możliwość dodatkowego oszczędzania.  

Dokumenty

Gwarancja jutra [ENT1]

Nota prawna:

Materiał marketingowy. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Ubezpieczenie Gwarancja Jutra jest dostępne w Nationale-Nederlanden Towarzystwieo Ubezpieczeń na Życie S.A. Szczegółowe informacje na temat zakresu ubezpieczenia i warunków realizacji świadczeń znajdują się w Ogólnych warunkach ubezpieczenia Gwarancja Jutra dostępnych w sekcji Dokumenty powyżej. 

 

Chcesz wiedzieć więcej? Odezwij się do nas!