Co wyróżnia to ubezpieczenie spośród naszych produktów 

Kiedy Twoja umowa skończy się, bo upłynie czas na jaki została zawarta, gwarantujemy, że wypłacimy pieniądze w wysokości, która nie będzie mniejsza niż ta, którą ustaliliśmy, kiedy zawieraliśmy umowę. Wypłacimy je:  

 • Tobie, kiedy skończy się Twoja umowa (wypłatę powiększymy o dodatkowe świadczenia na dożycie) 
 • Twoim najbliższym lub innym wskazanym przez Ciebie osobom w razie Twojej śmierci. 

Wartości te mogą być podwyższone – na skutek indeksacji lub doliczenia udziału w zysku. Mogą być niższe tylko wówczas, gdy obniżysz sumę ubezpieczenia, skorzystasz z zawieszenia opłacania składek lub zamienisz umowę w bezskładkową.    

Dzięki umowom dodatkowym możesz zwiększyć zakres swojej ochrony lub gromadzić dodatkowe środki.  

 

Jakie umowy dodatkowe proponujemy 

 • Umowa dodatkowa na wypadek nowotworu „Ona” 
 • Umowa dodatkowa na wypadek nowotworu „On” 
 • Umowa dodatkowa na wypadek poważnych chorób - bez nowotworów 
 • Pobyt w szpitalu lub operacja po wypadku 
 • Pobyt w szpitalu lub operacja wskutek choroby 
 • Rekonwalescencja po pobycie w szpitalu wskutek wypadku 
 • Organizacja i pokrycie kosztów leczenia za granicą "Dbamy bez granic" 
 • Umowa dodatkowa na wypadek cukrzycy 
 • Umowa dodatkowa - Pakiet dla chorych na cukrzycę 
 • Niezdolność do samodzielnego życia lub pracy 
 • Przejęcie opłacania składek z tytułu niezdolności do pracy lub niezdolności do samodzielnej egzystencji 
 • Trwałe inwalidztwo wskutek nieszczęśliwego wypadku 
 • Umowa dodatkowa na wypadek uszkodzenia ciała 
 • Śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku 
 • Śmierć wskutek wypadku komunikacyjnego 
 • Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe (UFK) 
 • Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) 
 • Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) 

 

Zwróć uwagę na to ubezpieczenie, jeśli chcesz: 

 •  zabezpieczyć  bliskich na wypadek Twojej śmierci  
 • oszczędzać na przyszłość - kiedy Twoja umowa się skończy, otrzymasz świadczenie, którego wysokość obliczymy zgodnie z warunkami naszej umowy. Nie będzie ono niższe niż suma ubezpieczenia.  
 • zabezpieczyć się na wypadek choroby lub wypadku (jeżeli rozszerzysz swoje ubezpieczenie o umowy dodatkowe) 

Obejmiemy Cię ubezpieczeniem, jeżeli masz 18-65 lat.   

 

 Jak kupić ubezpieczenie 

Gwarancja jutra to ubezpieczenie dostępne u doradców Nationale-Nederlanden Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. Znajdziesz je również u naszych partnerów, ale w wersji bez możliwości dodatkowego gromadzenia środków. 

Przed zakupem ubezpieczenia nasz doradca przeanalizuje Twoje potrzeby i oczekiwania, aby zaproponować najbardziej dopasowaną do nich polisę. 

Skontaktuj się z doradcą

Umów się na spotkanie z doradcą Nationale-Nederlanden, aby dowiedzieć się więcej.

Dokumenty

Gwarancja jutra [ENT1]

Nota prawna:

Materiał marketingowy. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Ubezpieczenie Gwarancja jutra jest dostępne w Nationale-Nederlanden Towarzystwieo Ubezpieczeń na Życie S.A. Szczegółowe informacje na temat zakresu ubezpieczenia i warunków realizacji świadczeń znajdują się w Ogólnych warunkach ubezpieczenia Gwarancja jutra dostępnych w sekcji Dokumenty powyżej. 

Inwestowanie w Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe, oferowane w ramach wybranych umów dodatkowych, zawsze wiąże się z ryzykiem. Inwestując w fundusze wysokiego ryzyka, można zarobić więcej, ale też ryzyko straty również jest większe. W przypadku funduszy niskiego ryzyka jest odwrotnie – potencjalny zysk może być niższy, ale i ryzyko straty jest mniejsze. Dlatego przed wypełnieniem i podpisaniem wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia, dokładnie zapoznaj się z opisem oferowanych funduszy i ich charakterystyką (polityką inwestycyjną, rodzajem i poziomem ryzyka). Pamiętaj także, że ani my, ani żaden inny podmiot na rynku nie gwarantuje uzyskania wyników inwestycyjnych na określonym poziomie. Zapoznaj się z Dokumentem zawierającym kluczowe informacje (KID), w którym znajdziesz szczegółowe informacje na temat profilu ryzyka każdego funduszu oraz łącznych kosztów inwestycji. 

Chcesz wiedzieć więcej? Odezwij się do nas!