Powszechne Towarzystwo Emerytalne - Nationale-Nederlanden

Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. to stabilna firma o długoletniej tradycji. Na polskim rynku działamy od 1998 r. Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. zarządza Otwartym Funduszem Emerytalnym jak również Dobrowolnym Funduszem Emerytalnym, w ramach którego oferujemy produkty IKZE i IKE

Skład zarządu

Prezes Zarządu

Grzegorz Chłopek

Wiceprezes Zarządu

Szymon Ożóg

Członek Zarządu

Grzegorz Łętocha

Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. to część Grupy NN – firmy ubezpieczeniowo-inwestycyjnej, która działa w ponad 18 krajach. Zaufało nam już ponad 15 mln klientów na całym świecie.

Rada nadzorcza

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Paweł Kacprzyk

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Wojciech Dajczak

Członek Rady Nadzorczej

Jacek Koronkiewicz

Członek Rady Nadzorczej

Mirosław Kośmider

Prokurenci

Zbigniew Roszewski

Paweł Giza

Jolanta Dawid

Dane spółki


Kapitał zakładowy

33 000 000 złotych


Kapitał własny

545 175 201,84 złotych
(na dzień 31.12.2018 r.)


Kapitał wpłacony

33 000 000 złotych


Liczba Klientów OFE

2 981 619
(na dzień 31.12.2018 r.)

NIP 

526-22-41-523

KRS 

nr 42153, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Siedziba 

ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa

Bank Depozytariusz 

Bank Handlowy w Warszawie S.A.

Agent transferowy dla Nationale-Nederlanden OFE

Nationale-Nederlanden Usługi Finansowe sp. z o.o.

Historia

Utworzenie PTE
Zezwolenie Urzędu Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi (obecnie KNF) na utworzenie PTE: 27 października 1998 r.
Rejestracja PTE
16 listopada 1998 r.
Zezwolenie UNFE
na utworzenie OFE: 26 stycznia 1999 r.
Rejestracja OFE
2 lutego 1999 r.

Polityka informacyjna

Zasady polityki informacyjnej

Informacje dla Klientów

Informacje dla inwestorów

Informacje dotyczące reklamacji

Zasady Ładu Korporacyjnego Nationale-Nederlanden OFE i Nationale-Nederlanden DFE

Oświadczenie Zarządu dotyczące stosowania Ładu Korporacyjnego

Dokumenty

STATUT Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny

Tabela Opłat i Kosztów Nationale-Nederlanden OFE

Chcesz wiedzieć więcej? Odezwij się do nas!