Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

Nationale - Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. działa w Polsce od 2 sierpnia 1994 roku. Jesteśmy tu w czołówce ubezpieczycieli zabezpieczających przyszłość finansową ponad pół miliona Klientów oraz ich bliskich.

Skład zarządu

Prezes Zarządu

Paweł Kacprzyk

Członek Zarządu

Anita Bogusz

Członek Zarządu

Edyta Fundowicz

Członek Zarządu

Jacek Koronkiewicz

Członek Zarządu

Magdalena Macko-Gizińska

Członek Zarządu

Andrzej Miron

Rada nadzorcza

Przewodniczący

Fabian Joachim Rupprecht

Wiceprzewodniczący

Paweł Śliwiński

Tomasz Gabrusewicz

Guustaaf Albertus Schoorlemmer

Prokurenci

Aleksandra Paszkiewicz

Agnieszka Chojnacka

Zbigniew Roszewski

W portfolio swoich produktów posiadamy ubezpieczenia dedykowane rozmaitym potrzebom. W kompleksowy sposób odpowiadamy na potrzebę zapewnienia przyszłości dziecku, ochrony zdrowia własnego i swoich najbliższych, gromadzenia kapitału, zadbania o dostatnią emeryturę, wsparcia dla rodziny bez względu na okoliczności, a w przypadku przedsiębiorców – także zabezpieczenia pracowników. Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. to część Grupy NN – firmy ubezpieczeniowo-inwestycyjnej, która działa w wielu krajach europejskich, jak również w Japonii. Zaufało nam już ponad 15 mln Klientów na całym świecie.

Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. dystrybuuje swoje produkty przez sieć placówek rozmieszczonych na terenie całej Polski. Reprezentuje nas ponad 2 tys. wszechstronnie wyszkolonych i doświadczonych Przedstawicieli Ubezpieczeniowo-Finansowych. Świadczenia wynikające z umów ubezpieczenia są objęte gwarancjami Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego w granicach określonych przepisami prawa.

Dane spółki

Kapitał zakładowy

41 000 000 złotych
(na dzień 28.02.2013 r.)

Kapitał wpłacony

41 000 000 złotych
(na dzień 28.02.2013 r.)

Własność

100% kapitału zakładowego posiada NN Continental Europe Holdings B.V. 

NIP

527-10-02-574

KRS

nr 25443, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Siedziba

Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa

Polityka informacyjna

Informacje dla Klientów

Informacje dla inwestorów

Informacje dotyczące reklamacji

Informacje dla akcjonariuszy

Ład Korporacyjny

Oświadczenie Zarządu dotyczące stosowania Ładu Korporacyjnego

Uprzejmie informujemy, że Zarząd, Rada Nadzorcza oraz Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Nationale-Nederlanden Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. przyjęły do stosowania w całości, wydane w dniu 22 lipca 2014 roku, przez Komisję Nadzoru Finansowego Zasady ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych. Poniżej znajduje się link do dokumentu.

Zasady ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych


Informujemy, że Rada Nadzorcza Nationale-Nederlanden Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A.  („Towarzystwo”) po dokonaniu oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych stwierdziła, że w 2018 roku stosowano w całości 140 zasad, 1 zasada nie była stosowana, 2 zasady stosowano w części,  a 8 zasad nie dotyczyło działalności Towarzystwa.
Ponadto Rada Nadzorcza Towarzystwa, zobowiązała Zarząd Towarzystwa do wdrożenia rekomendacji w celu osiągnięcia pełnej zgodności z postanowieniami Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych. 

Nationale-Nederlanden TUnŻ S.A. jest częścią NN Group N.V., spółki notowanej na giełdzie w Amsterdamie, która powstała w wyniku długofalowej strategii oddzielania części Grupy NN związanej z ubezpieczeniami od części biznesu związanej z bankami.

NN Group N.V. i jej spółki zależne na podstawie licencji używają obecnie znaków towarowych zawierających nazwę „Nationale-Nederlanden”, jak również pokrewnych znaków towarowych należących do NN Group N.V.

 

Chcesz wiedzieć więcej? Odezwij się do nas!