Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Skład zarządu

Prezes Zarządu

Paweł Kacprzyk

Członek Zarządu

Anita Bogusz

Członek Zarządu

Edyta Fundowicz

Członek Zarządu

Magdalena Macko-Gizińska

Członek Zarządu

Andrzej Miron

Członek Zarządu

Jacek Koronkiewicz

Rada nadzorcza

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Fabian Joachim Rupprecht

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Paweł Piotr Śliwiński

Członek Rady Nadzorczej

Tomasz Gabrusewicz

Członek Rady Nadzorczej

Guustaaf Albertus Schoorlemmer

Prokurenci

Aleksandra Paszkiewicz

Agnieszka Chojnacka

Zbigniew Roszewski

Dane spółki


Kapitał zakładowy

19 500 000 złotych
(na dzień 24.11.2016)


Kapitał wpłacony

19 500 000 złotych
(na dzień 24.11.2016)


NIP

525-26-85-595

KRS

nr 0000647311, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Siedziba

ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa

Ład Korporacyjny

Oświadczenie Zarządu dotyczące stosowania Ładu Korporacyjnego

Uprzejmie informujemy, że Zarząd, Rada Nadzorcza oraz Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Nationale-Nederlanden Towarzystwa Ubezpieczeń S.A. przyjęły do stosowania, wydane w dniu 22 lipca 2014 roku przez Komisję Nadzoru Finansowego, Zasady ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych. Poniżej znajduje się link do dokumentu:


Zasady ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych


Informujemy, że Rada Nadzorcza Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.  („Towarzystwo”) po dokonaniu oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych stwierdziła, że w 2018 roku stosowano w całości 131 zasad, 4 zasady nie były stosowane, 1 zasadę stosowano w części, a 15 zasad nie dotyczyło działalności Towarzystwa.

Ponadto Rada Nadzorcza Towarzystwa, zobowiązała Zarząd Towarzystwa do wdrożenia rekomendacji w celu osiągnięcia pełnej zgodności z postanowieniami Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych.

 

Polityka informacyjna

Zasady polityki informacyjnej

Informacje dotyczące reklamacji

Informacje dla akcjonariuszy

Chcesz wiedzieć więcej? Odezwij się do nas!