Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Skład zarządu

Prezes Zarządu
Paweł Kacprzyk
Członek Zarządu
Anita Bogusz
Członek Zarządu
Edyta Fundowicz
Członek Zarządu
Jacek Koronkiewicz
Członek Zarządu
Liwia Kwiecień
Członek Zarządu
Magdalena Macko-Gizińska
Członek Zarządu
Andrzej Miron

Rada nadzorcza

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Paweł Piotr Śliwiński
Członek Rady Nadzorczej
Tomasz Gabrusewicz
Członek Rady Nadzorczej
Renata Kulej
Członek Rady Nadzorczej
Bartholomeus Odilia Petrus Frijns

Prokurenci

Agnieszka Chojnacka
Zbigniew Roszewski

Dane spółki


Kapitał zakładowy

39 000 000 złotych

 


Kapitał wpłacony

39 000 000 złotych

 


NIP

525-26-85-595

KRS

nr 0000647311, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Siedziba

ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa

Polityka informacyjna

Zasady polityki informacyjnej

Informacje dotyczące reklamacji

Informacje dla akcjonariuszy

Ład korporacyjny

Chcesz wiedzieć więcej? Odezwij się do nas!