Nationale-Nederlanden Usługi Finansowe Sp. z o.o.

Nationale-Nederlanden Usługi Finansowe Sp. z o.o. to spółka, która zajmuje się obsługą klientów Nationale-Nederlanden Otwartego Funduszu Emerytalnego oraz Nationale-Nederlanden Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A.

Niniejszym informujemy, że w dniu 28 września 2018 r. nastąpiło przekształcenie spółki Nationale-Nederlanden Usługi Finansowe S.A. w Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Informujemy, że wskutek przekształcenia, zmianie ulega forma prawna firmy bez zmiany dotychczasowego numeru NIP i Regon, danych adresowych oraz numeru rachunku bankowego. Spółce został nadany nowy numer wpisu w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym tj.: nr KRS 0000749838.

Zmiana formy prawnej, a w konsekwencji brzmienie spółki nie ma wpływu na kontynuację prowadzonej działalności.Nationale-Nederlanden Usługi Finansowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przejęła wszelkie prawa i obowiązki spółki Nationale-Nederlanden Usługi Finansowe Spółka Akcyjna.

Skład zarządu

Prezes Zarządu

Paweł Kacprzyk

Członek Zarządu

Aleksandra Paszkiewicz

Członek Zarządu

Anita Bogusz

Członek Zarządu

Jacek Koronkiewicz

Członek Zarządu

Andrzej Miron

Członek Zarządu

Edyta Fundowicz

Członek Zarządu

Magdalena Macko-Gizińska

Rada nadzorcza

Przewodniczący

Fabian Joachim Rupprecht

Guustaaf Albertus Schoorlemmer

Christopher James Hibbert

Prokurenci

Agnieszka Chojnacka

Zbigniew Roszewski

Dane spółki


Kapitał zakładowy

10 120 000 złotych


Kapitał wpłacony

10 120 000 złotych

Własność

100% kapitału zakładowego posiada NN Continental Europe Holdings B.V. 

NIP

526-24-59-239

KRS

nr 0000749838, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Siedziba

ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa

Polityka informacyjna

Informacje dla Klientów

Informacje dla inwestorów

Nationale-Nederlanden UF Sp. z o.o. jest częścią NN Group N.V., spółki notowanej na giełdzie w Amsterdamie, która powstała w wyniku długofalowej strategii oddzielania części Grupy NN związanej z ubezpieczeniami od części biznesu związanej z bankami.

NN Group N.V. i jej spółki zależne na podstawie licencji używają obecnie znaków towarowych zawierających nazwę „Nationale-Nederlanden”, jak również pokrewnych znaków towarowych należących do NN Group N.V.

Chcesz wiedzieć więcej? Odezwij się do nas!