Nationale-Nederlanden Usługi Finansowe Sp. z o.o.

Nationale-Nederlanden Usługi Finansowe Sp. z o.o. to spółka, która zajmuje się obsługą klientów Nationale-Nederlanden Otwartego Funduszu Emerytalnego, Nationale-Nederlanden Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. oraz Nationale-Nederlanden Towarzystwa Ubezpieczeniowego S.A.

2 stycznia 2023 Nationale-Nederlanden Usługi Finansowe sp. z o.o. połączyło się z Nationale-Nederlanden Services sp. z o.o (wcześniej MetLife Services sp. z .o.o .). 

Skład zarządu

Prezes Zarządu
Paweł Kacprzyk
Członek Zarządu
Anita Bogusz
Członek Zarządu
Edyta Fundowicz
Członek Zarządu
Jacek Koronkiewicz
Członek Zarządu
Liwia Kwiecień
Członek Zarządu
Magdalena Macko-Gizińska
Członek Zarządu
Andrzej Miron

Rada nadzorcza

Przewodniczący Rady Nadzorczej
Franciscus Henricus Maria Eijsink
Bartholomeus Odilia Petrus Frijns
Christopher James Hibbert

Prokurenci

Agnieszka Chojnacka
Zbigniew Roszewski

Dane spółki


Kapitał zakładowy

21 966 000 złotych


Kapitał wpłacony

21 966 000 złotych

Własność

46,07% kapitału zakładowego posiada NN Continental Europe Holdings B.V. 

53,93% kapitału zakładowego posiada Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczen na Życie S.A.

NIP

526-24-59-239

KRS

nr 0000749838, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Siedziba

ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa

Polityka informacyjna

Informacje dla Klientów

Informacje dla inwestorów

Nationale-Nederlanden UF Sp. z o.o. jest częścią NN Group N.V., spółki notowanej na giełdzie w Amsterdamie, która powstała w wyniku długofalowej strategii oddzielania części Grupy NN związanej z ubezpieczeniami od części biznesu związanej z bankami.

NN Group N.V. i jej spółki zależne na podstawie licencji używają obecnie znaków towarowych zawierających nazwę „Nationale-Nederlanden”, jak również pokrewnych znaków towarowych należących do NN Group N.V.

Chcesz wiedzieć więcej? Odezwij się do nas!