FATCA/CRS

Oświadczenia o statusie FATCA/CRS

Wypełnione oświadczenie o statusie FATCA/CRS prześlij na adres:

Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
ul. Topiel 12
00-342 Warszawa

 

Pobierz oświadczenie o statusie FATCA/CRS dla klientów indywidualnych (osób fizycznych)

Pobierz oświadczenie o statusie FATCA/CRS dla klientów instytucjonalnych

Pytania i odpowiedzi dotyczące FATCA

Czym jest FATCA?

FATCA w polskich przepisach

Obowiązki Nationale-Nederlanden TUnŻ S.A. wynikające z FATCA

Od kiedy obowiązują regulacje FATCA?

Jacy Klienci podlegają regulacjom FATCA?

Kto i kiedy ma obowiązek złożyć Oświadczenie o statusie FATCA?

Kto posiada obowiązki podatkowe w Stanach Zjednoczonych (osoba indywidualna)?

Pytania i odpowiedzi dotyczące CRS

Czym jest CRS oraz jaka polska regulacja wprowadza nowe obowiązki z zakresu CRS?

Jakie są obowiązki Nationale-Nederlanden TUnŻ S.A. wynikające z regulacji CRS?

Kto i kiedy ma obowiązek złożyć Oświadczenie CRS?

Jakie dane należy podać w Oświadczeniach CRS?

Czym jest rezydencja podatkowa?

Czym jest numer TIN?

Czy Nationale-Nederlanden TUnŻ S.A. będzie wymagało ode mnie dodatkowych informacji?

Co się stanie, jeśli odmówię wypełnienia Oświadczenia CRS?

Gdzie mogą zostać przekazane moje dane?

Chcesz wiedzieć więcej? Odezwij się do nas!