Zmiana częstotliwości opłacania składek
Zawieszenie opłacania składek

Zaloguj się do Moje NN

Sprawdzisz tam dostępne w Twoim ubezpieczeniu możliwości i złożysz wniosek.

lub wypełnij wniosek elektronicznie, podpisz i wyślij pocztą na nasz adres:

Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
ul. Topiel 12
00-342 Warszawa


 

Kiedy możesz zmienić częstotliwość opłacania składki?

Rezygnacja z wybranych umów dodatkowych
Obniżenie sumy ubezpieczenia

Skontaktuj się z doradcą lub pracownikiem biura Nationale-Nederlanden lub wyślij zgłoszenie pocztą

Wypełnij wniosek elektronicznie, podpisz i wyślij na adres:
Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
ul. Topiel 12
00-342 Warszawa

Jeśli posiadasz umowę „Sposób na Przyszłość” lub „Ochrona Jutra” i chcesz zmienić zakres ochrony

skontaktuj się z doradcą lub pracownikiem biura Natonale-Nederlanden.

Chcesz wiedzieć więcej? Odezwij się do nas!