Częstotliwość opłacania składek

Jeśli chcesz opłacać składki za polisę w innej częstotliwości niż dotychczas, zaloguj się, sprawdź dostępne w Twoim ubezpieczeniu możliwości i złóż wniosek.

Zgłoszenie możesz wysłać również pocztą.

W tym celu pobierz wniosek, wypełnij go elektronicznie, wydrukuj i podpisz, a następnie prześlij na nasz adres:


Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
ul. Topiel 12
00-342 Warszawa

Kiedy możesz dokonać zmiany?

Termin zmiany częstotliwości opłacania składki zależy od tego, jak często opłacasz polisę obecnie oraz jaką częstotliwość opłacania składek wybierasz docelowo.

Sprawdź, kiedy możesz zgłosić chęć zmiany częstotliwości opłacania składek.

 

 

obowiązująca

 

 

 

 

Zmiana na:

 

Miesięczną

Kwartalną

Półroczną

Roczną*

 

Miesięczna

x

można zgłosić na 30 dni przed końcem każdego kwartału w roku polisowym.

można zgłosić na 30 dni przed osiągnięciem połowy roku polisowego oraz na 30 dni przed zakończeniem roku polisowego.

można zgłosić na 30 dni przed zakończeniem roku polisowego.

 

Kwartalna

można zgłosić na 30 dni przed końcem każdego kolejnego kwartału w roku polisowym.

x

można zgłosić na 30 dni przed osiągnięciem połowy roku polisowego oraz na 30 dni przed zakończeniem roku polisowego.

można zgłosić na 30 dni przed zakończeniem roku polisowego.

 

Półroczna

można zgłosić na 30 dni przed osiągnięciem połowy roku polisowego oraz na 30 dni przed zakończeniem roku polisowego.

można zgłosić na 30 dni przed osiągnięciem połowy roku polisowego oraz na 30 dni przed zakończeniem roku polisowego.

x

można zgłosić na 30 dni przed zakończeniem roku polisowego.

 

Roczna*

można zgłosić na 30 dni przed zakończeniem roku polisowego (tzw. rocznica polisy).

można zgłosić na 30 dni przed zakończeniem roku polisowego (tzw. rocznica polisy).

można zgłosić na 30 dni przed zakończeniem roku polisowego (tzw. rocznica polisy).

x

 

*jeśli jest dostępna w danym produkcie

Chcesz wiedzieć więcej? Odezwij się do nas!