Ważna zmiana w podatkach

Od 1 stycznia 2024 r. zmieniły się przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). Dotyczą one tego, kto ma obowiązek rozliczyć podatek od dochodu z umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi (UFK).
 

> Sprawdź, co to oznacza dla Ciebie

Wypłata części pieniędzy

Jeśli masz ubezpieczenie na życie zawarte w Nationale-Nederlanden

  • Wypełnij wniosek online w Moje NN
  • lub pobierz wniosek, wypełnij go elektronicznie i wyślij na nasz adres:
    Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
    ul. Topiel 12
    00-342 Warszawa
     

Jeśli masz ubezpieczenie na życie zawarte w dawnym NNLife TUNŻiR S.A.

Wypełnij wniosek elektronicznie, wydrukuj go, podpisz i wyślij na nasz adres:
Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
ul. Topiel 12
00-342 Warszawa

Wnioski do pobrania

Wypłata wszystkich pieniędzy lub rozwiązanie umowy

Pobierz wniosek, wypełnij go elektronicznie, wydrukuj i wyślij na nasz adres:

Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
ul. Topiel 12
00-342 Warszawa

lub zanieś wniosek do naszego oddziału.

Pobierz wniosek

Pamiętaj

Podane we wniosku dane muszą być aktualne. Jeśli nie zdążyłeś/łaś ich zaktualizować, do wniosku dołącz dokument, który potwierdza zmianę (np. kopię skróconego aktu małżeństwa).

Najczęściej zadawane pytania

Kiedy dostanę pieniądze?

Jakie dokumenty muszę dołączyć do wniosku?

Czy jakieś opłaty zostaną pobrane od kwoty do wypłaty?

Dlaczego prosicie o dokument tożsamości?

Chcesz wiedzieć więcej? Odezwij się do nas!