Wypłata częściowa lub rozwiązanie umowy

Jeśli chcesz wypłacić część zgromadzonych na funduszu pieniędzy, wypełnij łatwo
wniosek w Moje NN.

Zgłoszenie możesz wysłać również pocztą.

W tym celu pobierz wniosek (znajdziesz go w dokumentach poniżej), wypełnij go elektronicznie, wydrukuj i podpisz, a następnie prześlij na nasz adres:
 

Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
ul. Topiel 12
00-342 Warszawa

kopię dokumentu tożsamości
kopię aktualnego odpisu KRS
(w przypadku, gdy ubezpieczającym jest osoba prawna)
bankowy dokument upoważniający do realizacji wypłaty
(w przypadku obowiązującej umowy cesji)

Pamiętaj

Podane we wniosku dane muszą być aktualne. Jeśli nie zdążyłeś ich zaktualizować i różnią się od tych, w których posiadaniu jest Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie, do wniosku dołącz dokument potwierdzający zmianę (np. kopię skróconego aktu małżeństwa)

Najczęściej zadawane pytania

Kiedy otrzymam pieniądze?

Jakie opłaty pobierane są z wypłacanej kwoty?

Dlaczego prosimy o kopię dokumentu tożsamości?

Chcesz wiedzieć więcej? Odezwij się do nas!