W strefie klienta Moje NN zmienisz: 

  • imię i nazwisko,
  • dane do kontaktu (adres, telefon, e-mail),
  • numer i serię dokumentu tożsamości.

Uzupełniony i podpisany wniosek możesz wysłać też pocztą na adres

Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
ul. Topiel 12
00-342 Warszawa

Chcesz wiedzieć więcej? Odezwij się do nas!