Zmiana danych osobowych

Zmiany danych personalnych (np. imienia i nazwiska, adresu korespondencyjnego czy serii i numeru dokumentu tożsamości) możesz łatwo dokonać korzystając z portalu Moje NN, drogą pocztową lub na infolinii.

Po zalogowaniu się wybierz sekcję Moje Dane, następnie wypełnij formularz i zaakceptuj zmiany.

 

Zmiany online

Logując się do Moje NN, możesz zmienić m.in.:

Dane kontaktowe

(adres e-mail i numery telefonów)

Dane dotyczące dokumentu tożsamości
Adres korespondencyjny

Po wprowadzeniu powyższych danych w Moje NN, zaktualizujemy je automatycznie w systemie.

 

Inne możliwości zmian

Zmiany drogą pocztową

Zmiany za pomocą infolinii

Chcesz wiedzieć więcej? Odezwij się do nas!