Pakiety

 1. Uzupełnij ankietę
 2. Zapoznaj się
  z pakietami
 3. Umów się
  z doradcą

Ubezpieczenia dla Ciebie - wyniki ankiety

Wybierz jedną z kalkulacji

Na podstawie odpowiedzi z Twojej ankiety wyliczyliśmy dla Ciebie przykładowe składki.

Wyniki dla

Możesz też sam wybrać sumy ubezpieczenia

Wybierz jeden z przykładowych zakresów ubezpieczenia, a nasz doradca wyliczy dla Ciebie składkę.

Wyniki dla

Minimalny Optymalny najbardziej dopasowany Sam zdecyduj Przesuń suwak, aby zdecydować o tym, na jaką kwotę chcesz się ubezpieczyć w ramach danego zdarzenia. Możesz też rozszerzać lub zawężać zakres swojego ubezpieczenia włączając lub wyłączając wybrane pakiety.
 • Na wypadek śmierci

 • Wypłata świadczenia w razie śmierci  

  W razie Twojej śmierci wypłacimy Twoim bliskim ustaloną kwotę (sumę ubezpieczenia). Ubezpieczenie działa także w wypadku śmierci w razie zachorowania na Covid-19.

  Dowiedz się więcej o ubezpieczeniu na życie
  20 000 zł 100 000 zł
  1 000 zł 1 000 000 zł
 •  W razie zachorowania, pobytu w szpitalu

 • Wypłata świadczenia w przypadku nowotworu

  Zaraz po akceptacji przez nas Twojego wniosku o wypłatę świadczenia otrzymasz od nas pieniądze, które możesz przeznaczyć na dowolny cel np. na prywatne badania, zakup leków czy specjalistyczną dietę. Pieniądze z ubezpieczenia pozwolą też Tobie zachować dotychczasowy standard życia przy utracie przychodów.

  Dowiedz się więcej o ubezpieczeniu na wypadek nowotworu
  40 000 zł 100 000 zł
  40 000 zł 1 000 000 zł
 • Wypłata świadczenia w przypadku udaru, zawału i innych poważnych chorób

  Świadczenie wypłacimy Ci zaraz po diagnozie. Pieniądze z ubezpieczenia pozwolą Ci skupić się na leczeniu – możesz przeznaczyć je np. na badania, rehabilitację, dojazdy do szpitala czy utrzymanie specjalnej diety. Taką ochroną obejmiemy również inne osoby ubezpieczone.

  Dowiedz się więcej o ubezpieczeniu na wypadek poważnego zachorowania
  50 000 zł(14 chorób) 100 000 zł(56 chorób)
  20 000 zł 1 000 000 zł
 • Wypłata świadczenia w przypadku cukrzycy 

  Jeśli zachorujesz na cukrzycę, otrzymasz od nas świadczenie, które możesz przeznaczyć na dowolny cel. Dzięki temu dostosowanie się do nowej sytuacji będzie dla Ciebie prostsze. Z takiej ochrony mogą skorzystać również inne osoby, które ubezpieczysz.

  Dowiedz się więcej o ubezpieczeniu na wypadek cukrzycy
  10 000 zł
  5 000 zł 40 000 zł
 • Konsultacje ze specjalistami, m. in. diabetologiem, okulistą, urologiem, psychologiem

  Jeśli zachorujesz na cukrzycę, zapewnimy Ci praktyczne wsparcie. W ramach Programu Assistance skorzystasz z konsultacji ze specjalistami, a także otrzymasz zestaw do badania poziomu glukozy we krwi i dostęp do portalu dietetycznego, który ułatwi Ci przejście na dietę cukrzycową. Z takiej pomocy mogą skorzystać również inne osoby, które ubezpieczysz.

  Dowiedz się więcej o ubezpieczeniu na wypadek cukrzycy
 • Wypłata pieniędzy za każdy dzień pobytu w szpitalu

  To, ile pieniędzy otrzymasz, zależy od wysokości Twojej sumy ubezpieczenia. Jeżeli z powodu choroby spędzisz w szpitalu minimum 3 dni, wypłacimy Ci 1% sumy ubezpieczenia.  Oznacza to, że jeżeli suma ubezpieczenia wynosi np. 10 000 zł, to otrzymasz od nas 100 zł za każdy dzień pobytu w szpitalu. Taką ochroną obejmiemy również inne osoby ubezpieczone.

  Dowiedz się więcej o ubezpieczeniu na wypadek pobytu w szpitalu
  100 zł 200 zł
  50 zł 400 zł
 • Wypłata pieniędzy za operację

  Kwota, jaką Ci wypłacimy, zależy od rodzaju operacji, jaką przejdziesz i od sumy ubezpieczenia. Z takiej ochrony mogą skorzystać również inne osoby, które ubezpieczysz.

  Dowiedz się więcej o ubezpieczeniu na wypadek pobytu w szpitalu
  do 10 000 zł do 20 000 zł
  5 000 zł 40 000 zł
 • Pieniądze na rekonwalescencję i leki po pobycie w szpitalu

  Wypłacimy Ci pieniądze za każdy dzień rekonwalescencji. Otrzymasz też środki na leki (w przypadku przebytej operacji), bądź jeśli Twój pobyt w szpitalu z powodu choroby trwał co najmniej 7 dni. Kwota, którą od nas otrzymasz zależy od sumy ubezpieczenia. Taką ochroną obejmiemy również innych ubezpieczonych.

  Dowiedz się więcej o ubezpieczeniu na wypadek pobytu w szpitalu
  10 000 zł
  10 000 zł 40 000 zł
 • Program Assistance medyczny

  Na Program Assistance medyczny składają się m.in.:

  • wizyty lekarskie (maksymalnie 4 razy w ciągu roku),
  • wizyty pielęgniarki,
  • dostarczenie leków (do 300 zł),
  • transport medyczny do i ze szpitala oraz przychodni,
  • pomoc psychologa po utracie pracy (do 500 zł),
  • organizacja rehabilitacji (do 700 zł),
  • organizacja wypożyczenia (do 300 zł) lub zakupu sprzętu rehabilitacyjnego (do 500 zł),
  • infolinia medyczna.
  Regulamin oraz OWU Programu Assistance medyczny
 • Program Assistance na wypadek nowotworu

  Na Program Assistance na wypadek nowotworu składają się:

  • wizyty lekarskie (maksymalnie 4 razy w ciągu roku, do 500 zł za wizytę),
  • dostarczenie leków,
  • zwrot kosztów zakupu peruk i protez,
  • opieka nad dziećmi i osobami niesamodzielnymi,
  • organizacja rehabilitacji, zakupu lub wyposażenia sprzętu rehabilitacyjnego i jego transport,
  • pomoc domowa (codzienne zakupy, przygotowanie posiłków, pomoc w czynnościach dnia codziennego),
  • pomoc pielęgniarki,
  • transport medyczny z osobą bliską do szpitala i/lub przychodni,
  • dostarczanie posiłków,
  • konsultacje dietetyczne. 

  Wymienione usługi zrealizujemy do łącznej kwoty 5000 zł (limit nie dotyczy wizyt lekarskich).

  Regulamin oraz OWU Programu Assistance na wypadek nowotworu
 • Pakiet Onkolog

  Będziesz mógł skorzystać z konsultacji lekarskich, które dotyczą wstępnego rozpoznania choroby nowotworowej oraz z badań diagnostycznych i laboratoryjnych.

  Pakiet Onkolog możesz kupić wyłącznie z ubezpieczeniem na wypadek nowotworu.

  Dowiedz się więcej o ubezpieczeniu na wypadek nowotworu
 • Pakiet Kardiolog i Pakiet Neurolog

  Będziesz mógł skorzystać z konsultacji ze specjalistami, m.in. z kardiologiem i neurologiem, a także wykonać badania laboratoryjne. Otrzymasz możliwość skorzystania z rehabilitacji.

  Pakiety Kardiolog i Neurolog możesz kupić wyłącznie z ubezpieczeniem w razie poważnego zachorowania.

  Dowiedz się więcej o ubezpieczeniu na wypadek poważnego zachorowania
 • Oszczędzanie na przyszłość

 • Oszczędzanie na przyszłość1

  To Ty decydujesz, jaką część składki przeznaczasz na inwestycję i jak ma być ona podzielona pomiędzy fundusze. Wszystko zależy od akceptowanego przez Ciebie poziomu ryzyka i tego jakich zysków oczekujesz. Masz do wyboru fundusze kapitałowe lub gotowe propozycje naszych ekspertów (portfele inwestycyjne oraz fundusze NN Perspektywa).

  Dowiedz się więcej o ubezpieczeniu ochronno-inwestycyjnym „Sposób na przyszłość"

Porozmawiaj o swoim pakiecie z doradcą

1 Pamiętaj: Inwestowanie w fundusze zawsze wiąże się z ryzykiem. Inwestując w fundusze wysokiego ryzyka, można zarobić więcej, ale też ryzyko straty jest wyższe. W przypadku funduszy niskiego ryzyka jest odwrotnie – potencjalny zysk może być niższy, ale i ryzyko straty jest mniejsze. Dlatego przed wypełnieniem i podpisaniem wniosku o ubezpieczenie, dokładnie zapoznaj się z opisem oferowanych funduszy i ich charakterystyką (polityką inwestycyjną, rodzajem i poziomem ryzyka). Pamiętaj także, że ani my, ani żaden inny podmiot na rynku nie gwarantuje uzyskania wyników inwestycyjnych na określonym poziomie. Zapoznaj się z Dokumentem zawierającym kluczowe informacje (KID), w którym znajdziesz szczegółowe informacje na temat profilu ryzyka każdego funduszu oraz łącznych kosztów inwestycji.