Pakiety

 1. Uzupełnij ankietę
 2. Zapoznaj się
  z pakietami
 3. Umów się
  z doradcą

Ubezpieczenia dla rodziny - wyniki ankiety

Wybierz sumy ubezpieczenia

Wybierz jeden z przykładowych zakresów ubezpieczenia, a nasz doradca wyliczy dla Ciebie składkę.

Wyniki dla

Minimalny Optymalny najbardziej dopasowany Sam zdecyduj Przesuń suwak, aby zdecydować o tym, na jaką kwotę chcesz się ubezpieczyć w ramach danego zdarzenia. Możesz też rozszerzać lub zawężać zakres swojego ubezpieczenia włączając lub wyłączając wybrane pakiety.
 • Na wypadek śmierci

 • Wypłata świadczenia w razie śmierci  

  W razie Twojej śmierci wypłacimy Twoim bliskim ustaloną kwotę (sumę ubezpieczenia). Ubezpieczenie działa także w wypadku śmierci w razie zachorowania na Covid-19.

  Dowiedz się więcej o ubezpieczeniu na życie
  20 000 zł 100 000 zł
  1 000 zł 1 000 000 zł
 • W razie uszkodzenia ciała, inwalidztwa

 • Wypłata świadczenia w razie uszkodzenia ciała (NNW)

  Kwota jaką Ci wypłacimy będzie zależała od rodzaju uszkodzenia ciała. Oznacza to, że np. za złamanie kości udowej wypłacimy 500 zł (10% sumy ubezpieczenia, która w tym przypadku wynosi 50 000 zł).

  Dowiedz się więcej o ubezpieczeniu na wypadek uszkodzenia ciała
  do 50 000 zł do 100 000 zł
  40 000 zł 150 000 zł
 • Wypłata pieniędzy, jeżeli z powodu wypadku nie będziesz mógł pracować (inwalidztwo)

  Wypłacimy Ci świadczenie, jeżeli w wyniku wypadku utracisz sprawność fizyczną i Twoja dalsza praca zawodowa nie będzie możliwa. Taką ochroną obejmiemy również inne osoby, które ubezpieczysz.

  Dowiedz się więcej w OWU umowy dodatkowej trwałe inwalidztwo wskutek nieszczęśliwego wypadku do ubezpieczenia ochronnego „Ochrona jutra”.
  100 000 zł 150 000 zł
  5 000 zł 1 000 000 zł
 • Pakiet Ortopeda Plus

  Jeśli będziesz mieć powikłania po m.in. złamaniu, zwichnięciu stawu, skręceniu, poważnym oparzeniu, zorganizujemy i opłacimy dla Ciebie lub innej osoby ubezpieczonej m.in.:

  • łatwo dostępne wizyty i konsultacje u specjalistów,
  • badania diagnostyczne jak tomografia komputerowa czy terapia ultradźwiękami,
  • zabiegi rehabilitacyjne (w tym elektroterapię, hydroterapię, krioterapię),
  • indywidualne ćwiczenia instruktażowe.
  Dowiedz się więcej o ubezpieczeniu na wypadek uszkodzenia ciała
 • Niepełnoletnie dziecko (1-16 lat) 

 • Wypłata świadczenia w razie uszkodzenia ciała, np. złamania lub zwichnięcia (NNW)

  Kwota jaką wypłacimy będzie zależała od rodzaju uszkodzenia ciała. Oznacza to, że np. za złamanie kości udowej wypłacimy Ci 500 zł (10% sumy ubezpieczenia, która w tym przypadku wynosi 50 000 zł).

  Dowiedz się więcej o ubezpieczeniu dziecka
  do 20 000 zł do 40 000 zł
  20 000 zł 50 000 zł
 • Pieniądze na leczenie w przypadku nowotworu, astmy, zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych i innych chorób

  Wypłatę świadczenia otrzymasz od razu po diagnozie. Możesz je przeznaczyć na prywatne badania, zakup leków, specjalistyczną dietę czy inne potrzeby Twojego dziecka.

  Dowiedz się więcej o ubezpieczeniu dziecka
  40 000 zł
  20 000 zł 50 000 zł
 • Wypłata pieniędzy za każdy dzień pobytu w szpitalu (jeżeli trwał min. 2 dni)

  Kwota, jaką wypłacimy, zależy od wysokości sumy ubezpieczenia i czasu, jaki dziecko spędzi w szpitalu. Na przykład: jeśli z powodu choroby dziecko przebywało w szpitalu minimum 4 dni, wypłacimy 1% sumy ubezpieczenia za każdy dzień pobytu w szpitalu. Oznacza to, że jeżeli suma ubezpieczenia wynosi np. 10 000 zł, to opiekun prawny dziecka otrzyma od nas 100 zł za każdy dzień pobytu dziecka w szpitalu.

  Dowiedz się więcej o ubezpieczeniu na wypadek leczenia szpitalnego lub operacji
  100 zł 200 zł
  50 zł 500 zł
 • Wypłata pieniędzy za operację

  Kwota, jaką wypłacimy, zależy od rodzaju operacji, jaką przejdzie dziecko i od sumy ubezpieczenia.

  Dowiedz się więcej o ubezpieczeniu na wypadek leczenia szpitalnego lub operacji
  do 10 000 zł do 20 000 zł
  5 000 zł 50 000 zł
 • Assistance dziecięcy

  Na Program Assistance dziecięcy składają się m.in.:

  • pokrycie kosztów pobytu i transportu członka rodziny w razie pobytu dziecka w szpitalu,
  • opieka domowa i pielęgniarska w domu po pobycie w szpitalu,
  • wizyta lekarza pierwszego kontaktu,
  • pomoc psychologa w trakcie pobytu w szpitalu,
  • organizacja rehabilitacji, transport i zakup sprzętu rehabilitacyjnego,
  • korepetycje

  Regulamin oraz OWU Programu Assistance dziecięcy
 • Wypłata świadczenia w przypadku śmierci dziecka

  W razie śmierci dziecka wypłacimy ustaloną kwotę (sumę ubezpieczenia). Ubezpieczenie działa także w wypadku śmierci w razie zachorowania na Covid-19.

  Dowiedz się więcej o ubezpieczeniu dziecka
  5 000 zł 25 000 zł
  1 000 zł 50 000 zł
 • Oszczędzanie na przyszłość

 • Oszczędzanie na przyszłość1

  To Ty decydujesz, jaką część składki przeznaczasz na inwestycję i jak ma być ona podzielona pomiędzy fundusze. Wszystko zależy od akceptowanego przez Ciebie poziomu ryzyka i tego jakich zysków oczekujesz. Masz do wyboru fundusze kapitałowe lub gotowe propozycje naszych ekspertów (portfele inwestycyjne oraz fundusze NN Perspektywa).

  Dowiedz się więcej o ubezpieczeniu ochronno-inwestycyjnym „Sposób na przyszłość"

Porozmawiaj o swoim pakiecie z doradcą

1 Pamiętaj: Inwestowanie w fundusze zawsze wiąże się z ryzykiem. Inwestując w fundusze wysokiego ryzyka, można zarobić więcej, ale też ryzyko straty jest wyższe. W przypadku funduszy niskiego ryzyka jest odwrotnie – potencjalny zysk może być niższy, ale i ryzyko straty jest mniejsze. Dlatego przed wypełnieniem i podpisaniem wniosku o ubezpieczenie, dokładnie zapoznaj się z opisem oferowanych funduszy i ich charakterystyką (polityką inwestycyjną, rodzajem i poziomem ryzyka). Pamiętaj także, że ani my, ani żaden inny podmiot na rynku nie gwarantuje uzyskania wyników inwestycyjnych na określonym poziomie. Zapoznaj się z Dokumentem zawierającym kluczowe informacje (KID), w którym znajdziesz szczegółowe informacje na temat profilu ryzyka każdego funduszu oraz łącznych kosztów inwestycji.

Kalkulacja dla jednej osoby

Na podstawie odpowiedzi z Twojej ankiety wyliczyliśmy dla Ciebie przykładowe składki.

Wyniki dla