Nationale-Nederlanden <em>Towarzystwo</em> <br>Ubezpieczeń S.A.</b>
Powrót

Nationale-Nederlanden Towarzystwo
Ubezpieczeń S.A.Skład zarządu

Paweł Kacprzyk Członek Zarządu

Anita Bogusz Członek Zarządu

Jacek Koronkiewicz Członek Zarządu

Michał Jacek Hucał Członek Zarządu


Rada nadzorcza

Paweł Piotr Śliwiński Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Tomasz Gabrusewicz Członek Rady Nadzorczej

Guustaaf Albertus Schoorlemmer Członek Rady Nadzorczej


Prokurenci

Agnieszka Chojnacka

Zbigniew Roszewski

Dane spółki

Kapitał zakładowy 19 500 000 złotych (na dzień 24.11.2016)
Kapitał wpłacony 19 500 000 złotych (na dzień 24.11.2016)
NIP
525-26-85-595
KRS
nr 0000647311, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Siedziba
ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa

Ład korporacyjny

Oświadczenie Zarządu dotyczące stosowania Ładu Korporacyjnego

Uprzejmie informujemy, że Zarząd, Rada Nadzorcza oraz Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Nationale-Nederlanden Towarzystwa Ubezpieczeń S.A. przyjęły do stosowania, wydane w dniu 22 lipca 2014 roku przez Komisję Nadzoru Finansowego, Zasady ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych. Poniżej znajduje się link do dokumentu:

Zasady ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych

Informujemy, że Rada Nadzorcza Nationale-Nederlanden Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A, dokonała pozytywnej oceny stosowania w 2017 roku „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”.