Notowania i wyniki finansowe

Notowania UFK

Nationale-Nederlanden TUNŻ S.A.

Notowania funduszy emerytalnych

Nationale-Nederlanden PTE S.A.

Wyniki finansowe OFE

Nationale-Nederlanden OFE