Dostosuj

Okres
Wybrany okres wykracza poza datę rozpoczęcia funduszu
Nie wszystkie dane mogą być wyświetlone
Wybrany okres funduszu jest dłuższy niż czas istnienia funduszu
0 PLN

Wycena jednostki

0 PLN

Wycena jednostki

0 %

Stopa zwrotu

Informacje o funduszu

Data uruchomienia
Aktywa netto w PLN (na dzień):
Benchmark:
Opłata stała za zarządzanie:
Opłata zmienna za zarządzanie:
Poziom ryzyka: Poziom ryzyka: bardzo niski niski umiarkowany średni stosunkowo wysoki wysoki bardzo wysoki
Syntetyczny wskaźnik ryzyka obliczony na podstawie miesięcznych stóp zwrotu (jednostki kat. A) w okresie 2016-2020 z wykorzystaniem wzoru wskazanego w zaleceniach CESR/10-673 z dnia 1.07.2010 r.

Dla kogo?