Dostosuj

Okres
Wybrany okres wykracza poza datę rozpoczęcia funduszu
Nie wszystkie dane mogą być wyświetlone
Wybrany okres funduszu jest dłuższy niż czas istnienia funduszu
0 PLN

Wycena jednostki

0 PLN

Wycena jednostki

0 %

Stopa zwrotu

Informacje o funduszu

Data pierwszej wyceny
Aktywa netto w PLN (na dzień):
Benchmark:
Opłata stała za zarządzanie:
Opłata zmienna za zarządzanie:
Poziom ryzyka: Poziom ryzyka: bardzo niski niski umiarkowany średni stosunkowo wysoki wysoki bardzo wysoki
Syntetyczny wskaźnik ryzyka obliczony na podstawie tygodniowych stóp zwrotu w okresie sierpień 2018 - sierpień 2023 z wykorzystaniem wzoru wskazanego w zaleceniach CESR/10-673 z dnia 1.07.2010 r.

Dla kogo?


Wyniki funduszy Nationale-Nederlanden OFE, Nationale-Nederlanden DFE oraz Nationale-Nederlanden DFE Nasze Jutro zależą od sytuacji na rynkach finansowych oraz naszych decyzji inwestycyjnych oraz wymogów i ograniczeń prawnych. Musisz liczyć się z ryzykiem, że wartość Twoich oszczędności może się zmienić. To znaczy, że możesz stracić część lub całość zainwestowanych środków. Nie gwarantujemy, że nasze fundusze osiągną swój cel inwestycyjny oraz powtórzą wyniki, które wypracowały w przeszłości.