Opis i kluczowe informacje o UFK

Kluczowe informacje dla klientów o funduszach, w które inwestują Fundusze (UFK).

Dla UFK dostępnych u przedstawicieli Nationale-Nederlanden dla klientów indywidualnych, którzy kupili ubezpieczenie z UFK 13 grudnia 2021 r. lub później

UFK NN Portfel Inwestycyjny Konserwatywny (F046)

UFK NN Portfel Inwestycyjny Wzrostowy (F047)

UFK NN Selektywnej Alokacji

UFK NN Perspektywa 2025

UFK NN Perspektywa 2030

UFK NN Perspektywa 2035

UFK NN Perspektywa 2040

UFK NN Perspektywa 2045

UFK NN Perspektywa 2050

UFK NN Perspektywa 2055

Dla UFK dostępnych dla posiadaczy produktu Inwestycje portfelowe

UFK Portfel Oszczędnościowy

UFK Portfel Stabilny (dawniej UFK Portfel Konserwatywny)

UFK Portfel Globalny (dawniej UFK Portfel Emerytalny Plus)

 

Dla UFK dostępnych u przedstawicieli Nationale-Nederlanden dla klientów grupowych oraz dla klientów indywidualnych, którzy kupili ubezpieczenie z UFK przed 13 grudnia 2021 r.

NN Międzynarodowy UFK mieszany

NN Międzynarodowy UFK obligacji

UFK NN dynamiczny (FND5)

NN UFK mieszany

UFK NN obligacji (FND1)

NN UFK oszczędnościowy (do 20 stycznia 2019 r. włącznie pod nazwą NN UFK pieniężny)

NN UFK ubezpieczeń grupowych

UFK NN Portfel Inwestycyjny Konserwatywny (F046)

UFK NN Portfel Inwestycyjny Wzrostowy (F047)

UFK NN Selektywnej Alokacji

UFK NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych

UFK NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego

UFK NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych

UFK NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych BIS

UFK NN (L) Globalnego Odpowiedzialnego Inwestowania

UFK NN (L) Japonia

UFK NN (L) Indeks Surowców

UFK NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących

UFK NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących BIS

UFK NN (L) Rynków Wschodzących

UFK NN (L) Spółek Dywidendowych USA

UFK NN Akcji

UFK NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania

UFK NN Oszczędnościowy Plus (do 20 stycznia 2019 r. włącznie pod nazwą UFK NN gotówkowy)

UFK NN Obligacji Plus

UFK NN Perspektywa 2020

UFK NN Perspektywa 2025

UFK NN Perspektywa 2030

UFK NN Perspektywa 2035

UFK NN Perspektywa 2040

UFK NN Perspektywa 2045

UFK NN Perspektywa 2050

UFK NN Perspektywa 2055

UFK NN Stabilnego Wzrostu

UFK NN Zrównoważony

UFK NN Zrównoważony BIS

UFK NN (L) Euro Credit

UFK NN (L) Japan Equity

UFK NN (L) Global Sustainable Equity

UFK NN (L) European High Dividend

UFK NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity

Dla UFK zarządzanych przez Generali Investments TFI S.A.

 

1 stycznia 2021 roku zmieniają się zasady wyceny aktywów subfunduszy zarządzanych przez Generali Investments TFI oraz zasady przetwarzania zleceń. Wycena aktywów subfunduszy za bieżący Dzień Wyceny (D) będzie dokonywana i publikowana w następnym Dniu (D+1), w oparciu o kursy zamknięcia rynków z Dnia Wyceny (D), a nie jak dotychczas o kursy z godz. 12:00.

UFK Generali Korona Akcje

UFK Generali Korona Zrównoważony

UFK Generali Korona Obligacje

Dla UFK dostępnych w dawnym NNLife TUnŻiR S.A.

Dynamiczny, typ jednostki podstawowy

Fundusz Dynamiczny, typ jednostki podstawowy

Fundusz Obligacyjny, typ jednostki podstawowy

Fundusz Stabilnego Wzrostu, typ jednostki podstawowy

NNLife Akcji

NNLife Akcji, typ jednostki B

NNLife Akcji Amerykańskich

NNLife Akcji Amerykańskich, typ jednostki C

NNLife Akcji Ameryki Łacińskiej

NNLife Akcji Chińskich i Azjatyckich

NNLife Akcji Chińskich i Azjatyckich, typ jednostki B

NNLife Akcji Chińskich i Azjatyckich, typ jednostki C

NNLife Akcji Europejskich

NNLife Akcji Europejskich, typ jednostki C

NNLife Akcji Europy Środkowej i Wschodniej

NNLife Akcji Europy Środkowej i Wschodniej, typ jednostki B

NNLife Akcji Europy Środkowej i Wschodniej, typ jednostki C

NNLife Akcji Europy Środkowej i Wschodniej, typ jednostki podstawowy

NNLife Akcji Małych Spółek

NNLife Akcji Małych Spółek, typ jednostki C

NNLife Akcji Nowa Europa

NNLife Akcji Nowa Europa, typ jednostki C

NNLife Akcji Polskich

NNLife Akcji Polskich, typ jednostki C

NNLife Akcji Rynków Rozwiniętych

NNLife Akcji Rynków Rozwiniętych, typ jednostki C

NNLife Akcji Rynków Wschodzących

NNLife Akcji Rynków Wschodzących, typ jednostki B

NNLife Akcji Rynków Wschodzących, typ jednostki C

NNLife Akcji Średnich Spółek

NNLife Akcji Średnich Spółek, typ jednostki C

NNLife Akcji, typ jednostki C

NNLife Akcji, typ jednostki podstawowy

NNLife Aktywnej Alokacji

NNLife Aktywnej Alokacji (do 15.05.2014 r. AFK Aktywnej Alokacji), typ jednostki B

NNLife Aktywnej Alokacji, typ jednostki C

NNLife Fundusz Akcji A UFK PPE

NNLife Fundusz Akcji B UFK PPE

NNLife Fundusz Akcji C UFK PPE

NNLife Fundusz Akcji D UFK PPE

NNLife Fundusz Akcji E UFK PPE

NNLife Fundusz Akcji F UFK PPE

NNLife Fundusz Akcji G UFK PPE

NNLife Fundusz Obligacji A UFK PPE

NNLife Fundusz Obligacji B UFK PPE

NNLife Fundusz Obligacji C UFK PPE

NNLife Fundusz Obligacji F UFK PPE

NNLife Fundusz Obligacji G UFK PPE

NNLife Fundusz Pieniężny A UFK PPE

NNLife Fundusz Pieniężny B UFK PPE

NNLife Fundusz Pieniężny C UFK PPE

NNLife Fundusz Zrównoważony A UFK PPE

NNLife Fundusz Zrównoważony B UFK PPE

NNLife Fundusz Zrównoważony C UFK PPE

NNLife Fundusz Zrównoważony D UFK PPE

NNLife Fundusz Zrównoważony E UFK PPE

NNLife Fundusz Zrównoważony F UFK PPE

NNLife Fundusz Zrównoważony G UFK PPE

NNLife Fundusz Zrównoważony H UFK PPE

NNLife Globalnych Innowacji

NNLife Globalnych Innowacji, typ jednostki C

NNLife Konserwatywny

NNLife Konserwatywny Plus

NNLife Konserwatywny Plus, typ jednostki C

NNLife Konserwatywny, typ jednostki B

NNLife Konserwatywny, typ jednostki C

NNLife Konserwatywny, typ jednostki podstawowy

NNLife Multistrategia

NNLife Multistrategia, typ jednostki C

NNLife Obligacji Plus

NNLife Obligacji Plus, typ jednostki C

NNLife Obligacji Skarbowych

NNLife Obligacji Skarbowych, typ jednostki B

NNLife Obligacji Skarbowych, typ jednostki C

NNLife Obligacji Skarbowych, typ jednostki podstawowy

NNLife Obligacji Światowych

NNLife Obligacji Światowych, typ jednostki B

NNLife Obligacji Światowych, typ jednostki C

NNLife Stabilnego Wzrostu

NNLife Stabilnego Wzrostu, typ jednostki B

NNLife Stabilnego Wzrostu, typ jednostki C

NNLife Stabilnego Wzrostu, typ jednostki podstawowy

NNLife Zrównoważony Azjatycki

NNLife Zrównoważony Azjatycki, typ jednostki C

Obligacyjny, typ jednostki podstawowy

Stabilnego Wzrostu, typ jednostki podstawowy

UFK Dynamiczny, typ jednostki B

UFK Obligacyjny, typ jednostki B

UFK Obligacyjny, typ jednostki C

UFK Pieniężny, typ jednostki podstawowy

UFK Stabilnego Wzrostu, typ jednostki B

Informacje o obniżeniu opłat za zarządzanie aktywami UFK

NN UFK oszczędnościowy (do 20 stycznia 2019 r. włącznie pod nazwą NN UFK pieniężny)

NN UFK obligacji (FND1)

UFK NN Portfel Inwestycyjny Wzrostowy (F047)

UFK NN Selektywnej Alokacji

Produkt „Inwestycje portfelowe” – aktualne opłaty za zarządzanie aktywami UFK