Lista ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych

Z listy poniżej wybierz interesujący Cię fundusz, by dowiedzieć się o nim więcej.

NN UFK oszczędnościowy (do 20 stycznia 2019 r. włącznie pod nazwą NN UFK pieniężny)

UFK NN obligacji (FND1)

UFK NN mieszany (FND2)

UFK NN dynamiczny (FND5)

UFK NN Portfel Inwestycyjny Wzrostowy (F047)

UFK NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych BIS (FI03)

UFK NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity

UFK NN (L) European High Dividend

UFK NN Międzynarodowy obligacji (FND3)

UFK NN ubezpieczeń grupowych

UFK NN Międzynarodowy mieszany (FND4)

UFK NN Portfel Inwestycyjny Konserwatywny (F046)

UFK NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących BIS (FI02)

UFK NN (L) Euro Credit

UFK NN (L) Japan Equity

UFK NN(L) Global Sustainable Equity

UFK NN Selektywnej Alokacji

Poniżej przedstawiamy kluczowe informacje dla inwestorów o funduszach NN TFI S.A.

NN Międzynarodowy UFK mieszany

NN Międzynarodowy UFK obligacji

NN UFK dynamiczny

NN UFK mieszany

NN UFK obligacji

NN UFK oszczędnościowy (do 20 stycznia 2019 r. włącznie pod nazwą NN UFK pieniężny)

NN UFK ubezpieczeń grupowych

UFK NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych

UFK NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego

UFK NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych

UFK NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych BIS

UFK NN (L) Globalnego Odpowiedzialnego Inwestowania

UFK NN (L) Japonia

UFK NN (L) Indeks Surowców

UFK NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących

UFK NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących BIS

UFK NN (L) Rynków Wschodzących

UFK NN (L) Spółek Dywidendowych USA

UFK NN Akcji

UFK NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania

UFK NN Oszczędnościowy Plus (do 20 stycznia 2019 r. włącznie pod nazwą UFK NN gotówkowy)

UFK NN Obligacji Plus

UFK NN Perspektywa 2020

UFK NN Perspektywa 2025

UFK NN Perspektywa 2030

UFK NN Perspektywa 2035

UFK NN Perspektywa 2040

UFK NN Perspektywa 2045

UFK NN Perspektywa 2050

UFK NN Perspektywa 2055

UFK NN Stabilnego Wzrostu

UFK NN Zrównoważony

UFK NN Zrównoważony BIS

Poniżej przedstawiamy kluczowe informacje dla inwestorów o funduszach Generali Investments TFI S.A.

 

1 stycznia 2021 roku zmieniają się zasady wyceny aktywów subfunduszy zarządzanych przez Generali Investments TFI oraz zasady przetwarzania zleceń. Wycena aktywów subfunduszy za bieżący Dzień Wyceny (D) będzie dokonywana i publikowana w następnym Dniu (D+1), w oparciu o kursy zamknięcia rynków z Dnia Wyceny (D), a nie jak dotychczas o kursy z godz. 12:00.

 

UFK Generali Korona Akcje

UFK Generali Korona Zrównoważony

UFK Generali Korona Obligacje