Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Skład zarządu

Prezes Zarządu
Paweł Kacprzyk
Członek Zarządu
Anita Bogusz
Członek Zarządu
Justyna Dymek
Członek Zarządu
Edyta Fundowicz
Członek Zarządu
Jacek Koronkiewicz
Członek Zarządu
Liwia Kwiecień
Członek Zarządu
Magdalena Macko-Gizińska
Członek Zarządu
Andrzej Miron

Rada nadzorcza

Przewodniczący Rady Nadzorczej
Fabian Joachim Rupprecht
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Paweł Piotr Śliwiński
Członek Rady Nadzorczej
Tomasz Gabrusewicz
Członek Rady Nadzorczej
Renata Kulej
Członek Rady Nadzorczej
Bartholomeus Odilia Petrus Frijns

Prokurenci

Agnieszka Chojnacka
Zbigniew Roszewski

Dane spółki


Kapitał zakładowy

39 000 000 złotych
(na dzień 11.08.2022)


Kapitał wpłacony

39 000 000 złotych
(na dzień 11.08.2022)


NIP

525-26-85-595

KRS

nr 0000647311, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Siedziba

ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa

Ład Korporacyjny

Oświadczenie Zarządu dotyczące stosowania Ładu Korporacyjnego

Uprzejmie informujemy, że Zarząd, Rada Nadzorcza oraz Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Nationale-Nederlanden Towarzystwa Ubezpieczeń S.A. przyjęły do stosowania, wydane w dniu 22 lipca 2014 roku przez Komisję Nadzoru Finansowego, Zasady ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych. Poniżej znajduje się link do dokumentu:


Zasady ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych
 

Informujemy, że Rada Nadzorcza Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.  („Towarzystwo”) po dokonaniu oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych stwierdziła, że w 2021 roku stosowano w całości 137 zasad, a 14 zasad nie dotyczyło działalności Towarzystwa.

Polityka informacyjna

Zasady polityki informacyjnej

Informacje dotyczące reklamacji

Informacje dla akcjonariuszy

Chcesz wiedzieć więcej? Odezwij się do nas!