Ubezpieczenie na <em>życie: polisa</em> <b>Ochrona PLUS</b>
Powrót

Ubezpieczenie na życie: polisa Ochrona PLUS

Ochrona + to tradycyjne ubezpieczenie na życie. Polisa zapewnia ochronę Tobie i wsparcie finansowe Twoim bliskim. Jej zadaniem jest zabezpieczenie materialne na wypadek śmierci. Dzięki niej masz pewność, że w trudnych sytuacjach nie zabraknie niezbędnych środków.

  • Bardzo proste rozwiązanie ubezpieczeniowe przynoszące dodatkowe korzyści,
  • Ochrona dla Twoich bliskich – na wypadek Twojej śmierci,
  • Doskonałe zabezpieczenie spłaty kredytu bankowego lub innych zobowiązań finansowych,
  • Możliwość wykupienia dodatkowej ochrony w razie poważnego zachorowania, pobytu w szpitalu i operacji, śmierci w nieszczęśliwym wypadku, trwałego inwalidztwa całkowitego lub czasowej niezdolności do pracy,
  • Zwolnienie z postępowania spadkowego i podatku w przypadku Twojej śmierci,
  • Gwarancja niezmienności składki przez cały okres trwania ubezpieczenia,

 

Pakiet „Unikatowy zakres ochrony”

Jak wyglądałoby życie Twojej rodziny jeśli jutro zginąłbyś w wypadku? Proponujemy Ci rozwiązanie - ubezpieczenie na życie, które zapewni Tobie lub Twojej rodzinie pieniądze – gdybyś zmarł.

Dla Ciebie:

  • Jeśli posiadasz zobowiązania finansowe
  • Jeśli chcesz zapewnić rodzinie stały poziom życia

Dla Twoich bliskich:

  • Jeśli Ciebie zabraknie
  • Jeśli Twoje zobowiązania finansowe mogą spowodować np. utratę majątku lub nieruchomości

Wysokość składki

Koszt polisy Ochrona+ jest wyjątkowo niewielki w stosunku do zakresu udzielanej ochrony ubezpieczeniowej. Przykładowo 35-letnia osoba zapłaci niecałe 42 zł miesięcznie za 5-letnie ubezpieczenie na sumę 120 000 zł, która jest wypłacana w razie śmierci.

O ostatecznym poziomie składki decyduje suma, na jaką zdecydujesz się ubezpieczyć, okres ubezpieczenia oraz Twój wiek, stan zdrowia, wykonywana praca i uprawiany przez Ciebie sport lub Twoje hobby.

Okres ochrony

Ubezpieczenie jest zawierane na określony czas. Sam decydujesz, na jak długo chcesz zawrzeć umowę ubezpieczeniową, jednak powinien być to okres nie krótszy niż 5 lat i nie dłuższy niż 30 lat.  Przy tym gwarantujemy, że w tym czasie nie wzrośnie składka, którą będziesz opłacał.

Zakres ochrony

Sam ustalasz, kto otrzyma wypłatę z polisy w razie Twojej śmierci. Oznacza to, że pieniądze z ubezpieczenia zostaną wypłacone wskazanej osobie lub kilku osobom – np. żonie, mężowi, dzieciom czy rodzicom. W każdym momencie możesz też wyznaczyć inne osoby, które będą uprawnione do otrzymania całości lub części świadczenia z polisy.

Poza postępowaniem spadkowym

Świadczenie z ubezpieczenia jest wypłacone wskazanym osobom bez postępowania spadkowego.

Umowy dodatkowe

Możesz dowolnie dopasować ubezpieczenie do swoich potrzeb, które zmieniają się wraz z upływem czasu – np. rozszerzyć je o dodatkową ochronę na wypadek ciężkiej choroby, pobytu w szpitalu i operacji lub śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku, trwałego inwalidztwa całkowitego lub czasowej niezdolności do pracy. Atrakcyjne umowy dodatkowe zapewniają pełną elastyczność polisy Ochrona +.

Rezygnacja z ubezpieczenia

Czas trwania umowy ubezpieczenia (np. 10 lat) jest przez Ciebie z góry określony, dlatego nie ma możliwości jego zmiany. W każdym momencie możesz zrezygnować z ubezpieczenia, jednak nie skutkuje to zwrotem dotychczas wpłaconych składek (za wyjątkiem składek opłaconych z wyprzedzeniem, np. na kolejny rok). Natomiast świadczenie z tytułu ubezpieczenia jest wypłacane wyłącznie w razie wskazanych w polisie nieszczęśliwych okoliczności – np. śmierci, trwałego całkowitego inwalidztwa skutkującego niezdolnością do pracy, pobytu w szpitalu lub operacji.

Skontaktuj się z nami