Ważne pojęcia

Assistance

Indeksacja

OWU

Składka

Suma ubezpieczenia

Świadczenie

TLiO

Ubezpieczyciel

Ubezpieczony/Ubezpieczony główny

Umowa główna lub Umowa podstawowa

Umowy dodatkowe

Uposażony (beneficjent)

Właściciel polisy lub Ubezpieczający