Materiał marketingowy

01.12.2023

IKE i IKZE w Nationale-Nederlanden DFE na podium w rankingu Analiz Online

Nasze IKE i IKZE ponownie uzyskały wysokie miejsca w rankingu „IKE/IKZE w DFE”, który przygotowują Analizy Online. Jesteśmy liderem jeśli chodzi o niskie opłaty. Dobrze wypadamy również jeśli chodzi o wyniki. Nasi klienci mogą również skorzystać z wygodnego serwisu do obsługi IKE i IKZE.
 

Trzeci rok z rzędu firma Analizy Online przygotowała porównanie indywidualnych kont emerytalnych (IKE) i indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego (IKZE), które działają w formie dobrowolnych funduszy emerytalnych (DFE). IKE i IKZE w Nationale-Nederlanden DFE po raz kolejny znalazły się na podium w tym zestawieniu. W tym roku zajęliśmy drugie miejsce. Znów jesteśmy liderem jeśli chodzi o opłaty   – w tej kategorii ponownie otrzymaliśmy najwięcej punktów spośród firm, które wzięto pod uwagę. Dobrze wypadamy również jeśli chodzi o wyniki. 

 

Konkurencyjne opłaty
 

IKE/IKZE w Nationale-Nederlanden DFE może pochwalić się atrakcyjnymi opłatami na tle konkurentów. 
 

  • Nie pobieramy żadnych opłat od wpłat środków na IKE i IKZE.
  • W ramach promocji do końca 2023 roku klienci nic nie płacą za otwarcie IKE i IKZE1
  • Mamy niską opłatę za inwestowanie, czyli tzw. opłatę stałą za zarządzanie. Wynosi ona 2% w skali roku2. To jedna z najniższych stawek na rynku. Nasi klienci mogą płacić jeszcze mniej za inwestowanie, jeśli będą regularnie wpłacać na swoje |IKE lub IKZE3.

> Otwórz IKE/IKZE w Nationale-Nederlanden DFE 

 

Dobre wyniki 
 

Wpłaty na IKE/IKZE inwestujemy w funduszu Nationale-Nederlanden DFE. Od początku działalności, czyli przez ponad 11 lat4, fundusz wypracował wynik w wysokości +199,10%. W tym samym czasie cały rynek dobrowolnych funduszy emerytalnych osiągnął średnią stopę zwrotu na poziomie +139,36%5.   


W rankingu Analiz Online w kategorii „wyniki” nasz fundusz znalazł się na drugim miejscu. Wysoką ocenę otrzymały w rankingu stóp zwrotu za 120 miesięcy oraz efektywności za 60 miesięcy. Druga z kategorii porównuje wyniki z poziomem ryzyka, czyli zmienności stóp zwrotu. Naszemu funduszowi przyznano 4 punkty w pięciostopniowej skali. 


Nationale-Nederlanden DFE ma też dość powtarzalne wyniki. Za lata 2015-2020 otrzymał wysokie oceny. Natomiast słabiej wypada, jeśli chodzi o roczne stopy zwrotu za okres 2021-2023 (w tym roku wzięto pod uwagę wynik od początku roku do końca października).

 

> Dowiedz się więcej o IKE i IKZE w Nationale-Nederlanden DFE 
 

Wygodna obsługa  
 

IKE/IKZE w Nationale-Nederlanden DFE można założyć i obsługiwać online. Tożsamość klientów weryfikujemy na dwa sposoby:
 

  • poprzez przelew bankowy na kwotę 1 zł,
  • lub przez Moje NN (z tej opcji mogą skorzystać klienci, którzy mają inne produkty Nationale-Nederlanden i korzystają z tego serwisu).
     

Nasi klienci mają dostęp do swoich oszczędności w Serwisie Klienta nnikze.pl. Mogą tam m.in. sprawdzać stan swojego rachunku, wynik funduszu oraz wygodnie wpłacać środki na IKE/IKZE przez BLIK, kartą lub szybkim przelewem oraz ustawić automatyczną płatność na IKE/IKZE ze swojej karty płatniczej. 
 


1 Standardowo opłata ta wynosi 80 zł.   

2 Opłatę pobieramy od całości środków, które są zgromadzone w funduszu. Więcej o opłatach piszemy na naszej stronie.

3 Standardowo wpłaty na IKZE inwestujemy w jednostki kategorii A. Opłata za zarządzanie w przypadku tych jednostek wynosi 2% wartości aktywów rocznie. Gdy klient wpłaca na swoje IKZE przynajmniej 600 zł rocznie przez 5 kolejnych lat, środki będziemy inwestować w jednostki kategorii B naszego funduszu. W ten sposób obniżymy opłatę za inwestowanie do 1,85% rocznie. Po 10 latach wpłat po przynajmniej 600 zł, opłata spadnie do 1,7% rocznie. Oszczędności będziemy inwestować w jednostki kategorii C naszego funduszu. Po 15 latach wpłat po przynajmniej 600 zł, opłata spadnie do 1,55% rocznie. Pieniądze będziemy inwestować w jednostki kategorii D naszego funduszu
4 Stopę zwrotu podajemy za okres od 2 lipca 2012 r. do 31 października 2023 r. 
5 Stopę zwrotu obliczyliśmy na podstawie dziennych notowań funduszu, które publikujemy na nn.pl