IKE i IKZE – opłaty: szczegóły

Do końca grudnia 2024 r., gdy otworzysz nasze IKE i IKZE, nic nie płacisz. Standardowa opłata wynosi 80 zł. Za to, że inwestujemy Twoje oszczędności, pobierzemy 2% rocznie. Jeśli będziesz regularnie wpłacać na swoje konto, obniżymy tę opłatę. Gdy wypracujemy dla Ciebie wynik wyższy niż 8% rocznie, pobierzemy opłatę za sukces. Sprawdź szczegóły.

IKE, czyli indywidualne konto emerytalne, IKZE, czyli indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego, oraz PPK, czyli pracownicze plany kapitałowe, pomogą Ci gromadzić oszczędności na emeryturę. Każdy z tych produktów daje również korzyści podatkowe:

 • W IKE i PPK, jeśli wypłacisz pieniądze po tym jak skończysz 60 lat, nie zapłacisz podatku od dochodów kapitałowych (tzw. podatek Belki). 
 • Dzięki IKZE możesz obniżyć swój podatek dochodowy, gdy oszczędzasz. Wpłaty z danego roku możesz odliczyć w PIT. Gdy będziesz wypłacać pieniądze, po tym jak skończysz 65 lat, zapłacisz 10% podatku.

Gdy chcesz otworzyć produkt finansowy, warto sprawdzić jakie ma opłaty. Wyjaśniamy jakie koszty poniesiesz w IKE i IKZE w Nationale-Nederlanden DFE. 

0 zł na początek – kiedy otwierasz IKE i IKZE nic nie płacisz 

Do końca grudnia 2024 r. mamy promocję. Jeśli otworzysz IKE i IKZE w Nationale-Nederlanden DFE, nic nie zapłacisz. 

Standardowo jednorazowa opłata wynosi 80 zł. Pobieramy ją z pierwszej wpłaty na Twoje konto. Opłatę potrącimy, zanim przeliczymy Twoją wpłatę na jednostki funduszu. Przykład: Na IKE wpłacasz 150 zł (tyle wynosi minimalna pierwsza wpłata). Z tej kwoty potrącimy 80 zł. Na swoim koncie zobaczysz 70 zł. Te środki zainwestujemy w funduszu Nationale-Nederlanden DFE . 

Opłata za inwestowanie oszczędności

Opłata za zarządzanie to wynagrodzenie towarzystwa za zarządzanie funduszem Nationale-Nederlanden DFE w ramach którego są inwestowane wpłaty na IKE/IKZE. Jej celem jest pokrycie m.in. wynagrodzenia specjalistów zarządzających funduszem, zasobów analitycznych oraz całej infrastruktury instytucji finansowej zarządzającej funduszem.

Zobacz więcej: Opłaty w funduszach inwestycyjnych

Opłata stała za zarządzanie pozwala pokryć m.in. wynagrodzenie specjalistów, którzy codziennie czuwają nad Twoimi oszczędnościami emerytalnymi. 

Jak obliczamy opłatę za inwestowanie?

Codziennie naliczamy 1/365 stawki rocznej (2% x 1/365). Ten proces dzieje się automatycznie i jest dla Ciebie niewidoczny. 

 • Każdego dnia nasz dział księgowości określa łączną wartość oszczędności w IKE i IKZE. Żeby to zrobić, sprawdzamy ceny instrumentów finansowych, w które zainwestował fundusz. 
 • Z tej kwoty odejmujemy dzienną wartość opłaty za zarządzanie (2% x 1/365 x łączna wartość oszczędności w IKE i IKZE). W ten sposób obliczamy wartość netto oszczędności w IKE i IKZE. 
 • Dzielimy ją przez liczbę jednostek funduszu, w który zainwestowali nasi klienci w IKE i IKZE. W ten sposób uzyskujemy cenę jednostki funduszu
 • Pamiętaj, że nie możemy przewidzieć, jaka będzie dokładna kwota opłaty za dany rok. Wartość oszczędności w IKE i IKZE codziennie się zmienia, ponieważ inwestujemy je na rynku finansowym

Możesz płacić mniej za inwestowanie

Standardowo Twoje oszczędności inwestujemy w jednostki kategorii A funduszu. Ich opłata za inwestowanie wynosi 2% rocznie. 

Jeśli będziesz wpłacać na swoje IKE/IKZE przynajmniej 600 zł rocznie przez 5 kolejnych lat, obniżymy Twoją opłatę za inwestowanie. 

 • Po 5 latach wpłat po przynajmniej 600 zł, opłata spadnie do 1,85% rocznie. Twoje pieniądze będziemy inwestować w jednostki kategorii B naszego funduszu.
 • Po 10 latach wpłat po przynajmniej 600 zł, opłata spadnie do 1,7% rocznie. Twoje pieniądze będziemy inwestować w jednostki kategorii C naszego funduszu.
 • Po 15 latach wpłat po przynajmniej 600 zł, opłata spadnie do 1,55% rocznie. Twoje pieniądze będziemy inwestować w jednostki kategorii D naszego funduszu

Opłata za sukces

Jeśli roczna stopa zwrotu naszego funduszu przekroczy 8%, pobierzemy opłatę za sukces. Wynosi ona 15% od nadwyżki stopy zwrotu powyżej 8%. 

Ile może wynieść ta opłata? Pokazujemy to na przykładzie 1
Jeśli wynik funduszu w danym roku wyniósł 12%, to opłata za sukces za ten rok wyniesie 0,6%. Jak to liczymy? 

 • Baza do pobrania opłaty: Wynik funduszu za dany rok 12% – Minimalny wynik do opłaty za sukces 8% = 4% 
 • Wysokość opłaty: Stawka opłaty za sukces 15% x Baza do pobrania opłaty 4% = 0,6%

Opłatę za sukces pobieramy od całości środków, które wszyscy nasi klienci gromadzą w IKE/IKZE. 

Tę opłatę również pobieramy automatycznie. Jeżeli fundusz wypracował w danym roku wynik wyższy niż 8%, cena jednostki uwzględnia tę opłatę. 

Pozostałe opłaty

Jeśli wycofasz oszczędności w ciągu 12 miesięcy od otwarcia IKE/IKZE, pobierzemy opłatę. Wyniesie ona 50% wartości środków, które wypłacisz (nie więcej niż 300 zł). Opłatę pobierzemy, jeśli zamkniesz swoje konto lub przeniesiesz je do innej firmy. 
Jeśli wpłacisz na IKE/IKZE więcej niż wynosi roczny ustawowy limit, zwrócimy Ci tę nadpłatę. Pobierzemy za tą operację opłatę w wysokości 1 zł. Potrącimy ją ze środków, które Ci zwrócimy. 
 

---

Przykład, który podajemy to tylko symulacja. Nie gwarantujemy, że nasz fundusz osiągnie taki wynik.

 

Zespół Nationale-Nederlanden 28.05.2020