Jak inwestowane są wpłaty na IKE i IKZE

W IKE i IKZE gromadzisz dodatkowe oszczędności na emeryturę. Inwestujemy Twoje pieniądze po to, by ich wartość mogła rosnąć. Dowiedz się więcej o tym, jak to robimy.

Na IKE, czyli indywidualnym koncie emerytalnym, oraz IKZE, czyli indywidualnym koncie zabezpieczenia emerytalnego, możesz gromadzić oszczędności na emeryturę. Podobnie jest w PPK, czyli pracowniczych planach kapitałowych. We wszystkich tych produktach pieniądze należą tylko do Ciebie. Możesz wypłacić je w każdym momencie. Ze względów podatkowych w IKE najlepiej, jeśli poczekasz z wypłatą środków do 60 lat a IKZE do 65 lat. Z PPK najkorzystniej będzie, jeśli wypłacisz oszczędności po tym jak skończysz 60 lat. 

Nasze IKE i IKZE założysz online. Ty decydujesz, ile i kiedy będziesz wpłacać na swoje konto. Jedyne co Cię ogranicza to roczny maksymalny limit wpłat. Nie musisz natomiast wybierać w co będziesz inwestować. Całe Twoje oszczędności trafią  do dobrowolnego funduszu emerytalnego (DFE). Jego pełna nazwa to Nationale-Nederlanden DFE. 

W co inwestuje Nationale-Nederlanden DFE

W IKE  i IKZE gromadzisz dodatkowe oszczędności na emeryturę. Twoje pieniądze nie mogą leżeć bezczynnie. Muszą pracować na Twoją przyszłość. Inwestujemy je, żeby ich realna wartość nie tylko nie spadła, ale też mogła wzrosnąć. To w jakie papiery wartościowe się angażujemy określa polityka inwestycyjna naszego funduszu oraz ustawa1.

Nationale-Nederlanden DFE to fundusz „mieszany”. To znaczy, że inwestuje zarówno w akcje, jak i obligacje. Ich udział wynosi zwykle po ok. 50%. Możemy zmieniać wielkość zaangażowania w akcje i obligacje. To, ile w nie inwestujemy, zależy między innymi od perspektyw dla rynków finansowych oraz ich potencjału stóp zwrotu. Dzięki tej elastyczności, możemy wykorzystywać okazje rynkowe. 

Część akcyjna funduszu ma za zadanie wypracować dodatnie i atrakcyjne stopy zwrotu. Akcje mają jednak wyższy poziom ryzyka. Oznacza to, że wartość Twoich oszczędności może się zmieniać. Mówiąc wprost, dzięki akcjom możesz sporo zarobić, ale możesz też stracić część oszczędności. Takie wahania to natura rynku kapitałowego. Występują co jakiś czas. W okresie giełdowych spadków zachowaj cierpliwość – warto je przeczekać. Dzięki temu w dłuższym horyzoncie Twoje oszczędności mają szansę wypracować naprawdę dobry wynik. 

Część obligacyjna pełni rolę amortyzatora. Te papiery mają niższy poziom ryzyka. Dzięki nim wartość oszczędności w funduszu będzie bardziej stabilna. Obligacje dają jednak z reguły niższe stopy zwrotu niż akcje. 

W części akcyjnej funduszu inwestujemy w polskie i zagraniczne spółki. Tych pierwszych jest więcej, a zagraniczne są dodatkiem. W ramach części obligacyjnej inwestujemy w papiery wartościowe polskich firm. Są to przede wszystkim obligacje Skarbu Państwa z domieszką papierów dłużnych firm o ograniczonym ryzyku kredytowym. To, w co dokładnie inwestujemy, możesz sprawdzić w dokumencie Roczna struktura aktywów Nationale-Nederlanden DFE, który publikujemy na początku każdego roku. 

Wpłatami na IKE i IKZE zarządzają eksperci

Twoimi pieniędzmi w IKE i IKZE zajmuje się nasz doświadczony zespół ekspertów. 

Nasi specjaliści:
•    codziennie monitorują rynki finansowe oraz wyniki funduszu Nationale-Nederlanden DFE, 
•    starannie wybierają papiery wartościowe, w które inwestuje fundusz,
•    przygotowują kwartalny komentarz do wyników Nationale-Nederlanden DFE. 
Od 20 lat inwestujemy oszczędności emerytalne 3 milionów Polaków. Zarządzamy największym OFE w Polsce oraz jesteśmy w gronie liderów rynku PPK2. 

--

Wynik funduszu Nationale-Nederlanden DFE zależy od sytuacji na rynkach finansowych oraz naszych decyzji inwestycyjnych. Musisz liczyć się z ryzykiem, że wartość Twoich oszczędności może się zmienić. To znaczy, że możesz stracić przynajmniej część kapitału. Nie gwarantujemy, że Nationale-Nederlanden DFE osiągnie swój cel inwestycyjny.

1  Ustawa o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego. 

2 Nasz fundusz OFE ma najwięcej uczestników oraz gromadzi najwięcej oszczędności na rynku. W OFE inwestujemy 39,5 mld zł, które zgromadziło 2,8 mln osób. Nasze PPK wybrało ponad 12 tys. firm. Ponad 350 tys. uczestników zgromadziło w nim ponad 1 mld zł. To trzeci najlepszy wynik na rynku PPK. Wszystkie dane podajemy według stanu na 30 czerwca 2022 r.

 

 

Otwórz IKE/IKZE w Nationale-Nederlanden PTE

Zespół Nationale-Nederlanden 28.05.2020