Dlaczego warto oszczędzać w IKE i IKZE?

Emerytura z ZUS może nie wystarczyć na godne życie – dobrze gromadzić dodatkową poduszkę finansową. W IKE i IKZE sami decydujemy kiedy i ile wpłacamy, kapitał jest prywatny i możemy skorzystać z preferencji podatkowych. W Nationale-Nederlanden PTE kapitał jest inwestowany przez specjalistów.

Na pytanie dlaczego warto oszczędzać w IKE i IKZE można tak naprawdę odpowiedzieć jednym zdaniem – ponieważ emerytura wypłacana z ZUS prawdopodobnie nie wystarczy, by utrzymać obecny poziom życia. Obecnie stopa zastąpienia, czyli relacja przeciętnej emerytury do przeciętnego wynagrodzenia, wynosi niespełna 54% (dane ZUS). Emeryt musi zatem utrzymać się za połowę swojej pensji. Na skutek zmian demograficznych sytuacja ta będzie się pogarszać – według szacunków ZUS w 2080 r. emeryci będą utrzymywali się za 23,1% pensji. Receptą na godne życie na emeryturze jest gromadzenie oszczędności na własną rękę – warto postawić na IKE i IKZE. 

Korzyści IKE i IKZE – dobrowolne i prywatne oszczędności emerytalne

Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) oraz Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) pozwalają samodzielnie gromadzić prywatne środki emerytalne. Oba produkty są zaliczane do III filara systemu emerytalnego – konta są zakładane i zasilane środkami dobrowolnie, a zgromadzony kapitał jest prywatną własnością posiadaczy kont IKE i IKZE.

W praktyce oznacza to, sami decydujemy o tym:

  • czy chcemy założyć konto IKE lub IKZE,
  • czy, ile i kiedy chcemy wpłacać na konto IKE lub IKZE,
  • kiedy chcemy wypłacić środki z IKE lub IKZE.

Warto pamiętać również, że w razie śmierci posiadaczy IKE/IKZE kapitał jest dziedziczony 

Otwórz IKE/IKZE w Nationale-Nederlanden PTE

IKE i IKZE – oszczędzaj regularnie do emerytalnego celu

Oszczędności emerytalne dobrze budować systematycznie – odkładając nawet niewielkie kwoty po latach jesteśmy w stanie zgromadzić kapitał, który będzie wsparciem kiedy zakończymy działalność zawodową. W Nationale-Nederlanden PTE pierwsza wpłata musi wynieść co najmniej 150 zł, a kolejne wpłaty przynajmniej 50 zł.

W IKE/IKZE to posiadacz konta decyduje ile i kiedy wpłaca – środki można wpłacać systematycznie, np. co miesiąc, co kwartał, kilka raz w roku, albo jednorazowo. Jeśli nie sytuacja finansowa nie pozwala nam na zasilenie konta IKE/IKZE, to po prostu nie wpłacamy na nie pieniędzy. 

Jedynym ograniczeniem jest maksymalny limit wpłat w danym roku kalendarzowym – wynika on z ustawy i jest ustalony osobno dla IKE i IKZE. Limit jest uzależniony od przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego – posiadacze konta co roku muszą sprawdzać ile w danym roku może trafić na IKE/IKZE (w 2024 r. limity wynoszą: IKE 23 472 zł, IKZE 9388,80 zł, a dla samozatrudnionych 14 083,20 zł). 

IKE i IKZE – korzyści z inwestowania środków z myślą o emeryturze

W Nationale-Nederlanden PTE całość wpłat na IKE/IKZE jest inwestowana w ramach funduszu emerytalnego Nationale-Nederlanden DFE. Fundusz skupia się głównie na polskich akcjach i obligacjach (udział części akcyjnej i dłużnej wynosi typowo po 50%). Od uruchomienia 2 lipca 2012 r. do końca 31.10.2023 fundusz zarobił +199,10%. IKE i KZE w Nationale-Nederlanden DFE znalazło się na podium w rankingu Analiz Online z listopada 2023 r.

Dowiedz się więcej: Jak inwestowane są wpłaty na IKE i IKZE?

IKE i IKZE – korzyści podatkowe dla posiadaczy kont 

IKE oraz IKZE to produkty, które niosą także korzyści podatkowe – brak podatku od dochodów kapitałowych (stawka 19%) – po spełnieniu określonych warunków). Innymi słowy, jeśli fundusz wypracuje zysk, posiadacze IKE/IKZE nie muszą płacić od niego podatku. To dodatkowa zachęta do odkładania środków na emeryturę. 

Podatku od dochodów kapitałowych nie zapłacą osoby:

  • IKE 
  1. po ukończeniu 60. roku życia lub nabyciu uprawnień emerytalnych i ukończeniu 55 roku życia
  2. pod warunkiem dokonywania wpłat na IKE co najmniej w 5 dowolnych latach kalendarzowych albo dokonania ponad połowy wartości wpłat nie później niż na 5 lat przed dniem wniosku o dokonanie wypłaty

Uwaga: Należy pamiętać, że z preferencji skorzystają osoby, które gromadzą środki tylko na jednym IKE. W przypadku gromadzenie środków na więcej niż jednym IKE,  wypłacany kapitał jest opodatkowany stawką w wysokości 75% (na każdym IKE).

  • IKZE
  1. po ukończeniu 65. roku życia 
  2. pod warunkiem dokonywania wpłat na IKZE co najmniej w 5 latach kalendarzowych

Dodatkowo, IKZE oferuje także ulgę podatkową – wpłaty dokonane na IKZE w danym roku, można odliczyć od podstawy opodatkowania w PIT za dany rok. Przy wypłacie środków (w momencie gdy decydujemy się na zakończenie inwestycji) pobierany jest podatek w wysokości 10%

Dowiedz się więcej tutaj

Otwórz IKE/IKZE w Nationale-Nederlanden PTE

Zasady funkcjonowania IKE oraz IKZE, w tym zasady dokonywania odliczeń od dochodu, reguluje Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego
Przy czym szczegóły dotyczące skutków podatkowych są wskazane w przepisach ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

Zespół Nationale-Nederlanden 02.01.2024