Jak wybrać solidnego partnera do zarządzania Pracowniczymi Planami Kapitałowymi?

Wybierając partnera do zarządzania PPK warto nawiązać współpracę z dostawcą o stabilnym akcjonariacie i ugruntowanej pozycji na rynku, który jest częścią większej grupy finansowej, najlepiej globalnej. Atutem jest doświadczenie w segmencie produktów emerytalnych oraz w obsłudze podmiotów instytucjonalnych. Sprawdźmy także, jak instytucja finansowa „wypadła” w ostatnich trzech falach PPK.

Tagi: