Jak wybrać solidnego partnera do zarządzania Pracowniczymi Planami Kapitałowymi?

Wybierając partnera do zarządzania PPK warto nawiązać współpracę z dostawcą o stabilnym akcjonariacie i ugruntowanej pozycji na rynku, który jest częścią większej grupy finansowej, najlepiej globalnej. Atutem jest doświadczenie w segmencie produktów emerytalnych oraz w obsłudze podmiotów instytucjonalnych. Sprawdźmy także, jak instytucja finansowa „wypadła” w ostatnich trzech falach PPK.

Tagi:

PPK - wiek pracownika i rodzaj zatrudnienia. Kogo zapisywać do Pracowniczych Planów Kapitałowych?

W Pracowniczych Planach Kapitałowych mogą uczestniczyć zatrudnieni, którzy spełniają określone kryteria. Są to między innymi wiek pracownika, staż pracy czy rodzaj umowy. Dobrowolność PPK pozwala na rezygnacje z uczestnictwa oraz ponowne przystąpienie. Kwestie techniczne mają tu kluczowe znaczenie – przybliżamy garść szczegółów.

Tagi: