Rzetelna komunikacja na temat Pracowniczych Planów Kapitałowych – informowanie Pracowników

Rzetelne informowanie załogi o PPK leży w interesie Pracodawców – pomaga ograniczyć dodatkową pracę dla działów kadrowych oraz wspiera budowanie wizerunku firmy na rynku. Nationale-Nederlanden PTE oferuje wsparcie w tym zakresie – zapewnia zestaw dedykowanych materiałów.

Pracodawcy nie mają obowiązku kompleksowo informować Pracowników na temat Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) – to leży w gestii instytucji finansowej, z którą zawarto umowę o zarządzanie PPK. Na Pracodawcy ciążą tylko cztery obowiązki informacyjne (więcej na ten temat: „O czym pracodawca musi poinformować pracowników w PPK?”). Warto jednak podejmować działania komunikacyjne wśród załogi – może skorzystać na tym sam Pracodawca. 

Dobra komunikacja w sprawie PPK to mniej pracy dla działu kadrowego

PPK to dodatkowe obciążenie dla Pracodawców i dla działu kadrowego. Nie chodzi o samo wdrożenie, lecz także o bieżącą obsługę, czyli wszystkie decyzje Pracowników na temat uczestnictwa w PPK. Rezygnacja z uczestnictwa, ponowne przystąpienie, deklaracja wpłaty dodatkowej, jej zmiany – to wszystko musi być uwzględnione przez dział kadrowy przy naliczaniu wynagrodzeń (więcej: „Uczestnictwo pracowników w PPK – kiedy, kogo i jak zapisywać?”). Mogą zdarzyć się też korekty, jeśli deklaracja Pracownika nie zostanie uwzględniona. Dobra komunikacja z załogą może ograniczyć ilość dodatkowej pracy dla działu kadrowego.
Zasada jest prosta – jeśli decyzja Pracownika dotycząca PPK jest przemyślana i podjęta na podstawie rzetelnych informacji, z dużym prawdopodobieństwem Pracownik nie będzie jej zmieniał. Niezdecydowanie zatrudnionych przysparza najwięcej pracy działowi kadrowemu. Dobrze zatem poinformować załogę o tym czym jest PPK, jakie są zasady uczestnictwa oraz omówić obowiązki i uprawnienia Pracowników i Pracodawców. 

Rzetelne informacje o PPK to budowanie wizerunku Pracodawcy na rynku

PPK jest obowiązkowe dla Pracodawców, ale może też przynieść pewne korzyści. Program można wykorzystać jako element budowania wizerunku Pracodawcy wśród Pracowników. Nie chodzi tylko o ewentualne zadeklarowanie przez firmy wpłat dodatkowych dla Pracowników, ale o edukację finansową. 
Organizacja spotkań informacyjnych, gdzie jasno i kompleksowo omówione zostanie PPK z pewnością zostanie korzystnie odebrane przez Pracowników. Atutem Pracodawcy jest w tej sytuacji troska o rzetelne przekazywanie informacji oraz bezpieczeństwo finansowe Pracowników. Takie działanie to swego rodzaju promocja Pracodawcy na rynku.   

Wsparcie Nationale-Nederlanden PTE w komunikacji o PPK

Kampania informacyjna o PPK musi być przyjazna dla odbiorców. Warto skorzystać z pomocy Nationale-Nederlanden PTE w tym zakresie. Pracodawcom, którzy zawarli z nami umowę o zarządzanie przekazujemy zestaw materiałów dla Pracowników, które zostały przygotowane przez zespół ekspertów ds. PPK oraz komunikacji wewnętrznej w firmach.
Materiały są dostępne w trzech wersjach językowych – polskiej, angielskiej i ukraińskiej – oraz są dostosowane do różnych grup wiekowych oraz profesji.
Materiały w wersji drukowanej:

  • plakaty o PPK,

  • ulotki o PPK.

Materiały w wersji elektronicznej (do pobrania tutaj: Materiały informacyjne o PPK):

  • artykuły do gazety firmowej o PPK,

  • karta informacyjna z wyróżnikami Nationale-Nederlanden PTE – np. na potrzeby Rady Pracowników,  związków zawodowych i innych grup w organizacji przedsiębiorstwa,

  • mail przewodni do pracowników,

  • infografiki o tym, jak działa PPK,

  • lista Q&A dla Pracowników wraz z wyjaśnieniem, czym są fundusze zdefiniowanej daty,

  • materiały do intranetu o PPK.

Oprócz komunikacji w formie pisemnej, zapewniamy także szkolenia online (webinary), gdzie nasi eksperci wyjaśniają mechanizm działania PPK, najważniejsze zasady uczestnictwa w programie oraz sposób zarządzania uczestnictwem i rachunkiem PPK. Szkolenie jest dostępne w języku polskim i angielskim. 
Dodatkowo przygotowaliśmy także e-learning z quizem o PPK – dostępny pod adresem https://www.przewodnikppk.pl/
By ułatwić Pracownikom oszacowanie oszczędności z PPK przygotowaliśmy także dedykowany Kalkulator. Narzędzie to pozwala obliczyć wysokość miesięcznych wpłat Pracownika, Pracodawcy i Państwa, które będą trafiały na rachunek PPK uczestników. Dodatkowo zmieniając poszczególne parametry, można określić w przybliżeniu ile prawdopodobnie wyniesie wartość kapitału na koniec inwestycji.

Zespół Nationale-Nederlanden 17.11.2020