Wsparcie Nationale-Nederlanden PTE dla Pracodawców w Pracowniczych Planach Kapitałowych

Wybierając dostawcę Pracowniczych Planów Kapitałowych warto zwrócić na ofertę wsparcia obsługowego – zarówno na etapie wdrażania, jak i bieżącej obsługi programu. Nationale-Nederlanden PTE zapewnia paletę kompleksowych i intuicyjnych narzędzi i materiałów oraz zespół ekspertów.

Kolejne grupy pracodawców muszą wybrać instytucję finansową, która będzie zarządzała Pracowniczym Planem Kapitałowym (PPK). W ramach II fali PPK uruchamiają firmy zatrudniającej między 50 a 249 osób - mogą to zrobić od 1 stycznia 2020 r. Natomiast firmy z III fali PPK, zatrudniające między 20 a 49 osób, będą mogły uruchomić program poczynając od 1 lipca 2020 r.  Zgodnie z ustawą o PPK, firmy powinny zwracać uwagę przede wszystkim na doświadczenie i efektywność danego podmiotu w zarządzaniu aktywami oraz kierować się interesem osób zatrudnionych. Jednak przy wyborze dostawcy PPK duże znaczenie ma także oferta wsparcia Pracodawcy.

Łatwe wdrożenie i obsługa PPK z Nationale-Nederlanden PTE

PPK to spore wyzwanie dla Pracodawców – wprowadza wiele nowych obowiązków, zarówno na etapie wdrożenia, jak i późniejszej bieżącej obsługi. By zobrazować skalę projektu, podzieliliśmy go na pięć głównych etapów i każdemu przyporządkowaliśmy wsparcie jakie oferuje Nationale-Nederlanden PTE.

Krok 1 – Planowanie wdrożenia PPK

Przygotowania do PPK – to kluczowy etap całego projektu. Podstawą planowania powinien być dobrze skonstruowany harmonogram działań oraz budżet. Nationale-Nederlanden PTE, bazując na sukcesie z I fali oraz wdrożeniu PPK w swojej grupie kapitałowej, dzieli się doświadczeniami i dobrymi praktykami.
Pracodawcom dostarczamy:

 • Harmonogram wdrożenia PPK
  Przewodnik i podstawa planu wdrożenia PPK w firmie. Harmonogram obejmuje kamienie milowe i szczegółowe działania, które muszą podjąć Pracodawcy. Pracodawcy mogą go samodzielnie pobrać tutaj. Najważniejsze terminy omawiamy w artykule: „Kiedy muszę wdrożyć PPK w swojej firmie” oraz w ramach podcastu „Harmonogram -terminy, formalności, obowiązki”
 • Kalkulator kosztów PPK 
  Narzędzie do zaplanowania budżetu na PPK – pozwala oszacować wysokość nakładów finansowych potrzebnych do wdrożenia i bieżącej administracji PPK. Najważniejsze kategorie kosztów omawiamy w artykule na Blogu („Budżet pracodawców w ramach PPK – porady i wskazówki”) oraz w ramach podcastu.

Krok 2 – Aktualizacja systemu kadrowo-płacowego pod PPK

System kadrowo-płacowy to serce PPK. Do niego muszą trafiać wszystkie informacje dotyczące uczestnictwa zatrudnionych w PPK – te informacje mają wpływ na naliczane wynagrodzenie.
Pracodawcom dostarczamy:

 • Standard Grupy Projektowej PPK 
  Plik z zestawem wytycznych do dostosowania systemu kadrowo-płacowego do wymogów PPK (do przekazania dostawcy). Wskazuje jakie informacje musi zawierać plik generowany z systemu kadrowo-płacowego, który jest przekazywany do instytucji finansowej. Plik do ściągnięcia tutaj
 • Testy kompatybilności z Portalem Pracodawcy 
  Koordynujemy testy między dostawcami systemów kadrowo-płacowych a agentem transferowym. W ramach testów weryfikowana jest zgodność pliku eksportowanego z systemu kadrowo-płacowego z Portalem Pracodawcy (zgodność techniczna ze Standarem Grupy Roboczej PPK).
 • Bramka testowa
  Oferujemy możliwość przetestowania plików generowanych z systemu kadrowo-płacowego pod względem zgodności z Portalem Pracodawcy (zgodność techniczna ze Standarem Grupy Roboczej PPK). Plik można przetestować w bramce testowej.

Krok 3 – Komunikacja na temat PPK z Pracownikami

Rzetelne informowanie załogi o PPK leży w interesie Pracodawców – pomaga ograniczyć dodatkową pracę dla działów kadrowych oraz wspiera budowanie wizerunku firmy na rynku. Nationale-Nederlanden PTE oferuje wsparcie w tym zakresie – zapewnia zestaw dedykowanych materiałów.

 • Materiały informacyjne 
  Pracodawcom przesyłamy zestaw dedykowanych materiałów o PPK. Materiały w wersji drukowanej (ulotki i plakaty) można pobrać w oddziałach Nationale-Nederlanden w całej Polsce. Dodatkowo przekazujemy firmom także materiały w wersji elektronicznej (przesyłane Pracodawcom przez ekspertów z dedykowanego zespołu PPK).
 • Szkolenia online 
  Oprócz komunikacji w formie pisemnej, zapewniamy także szkolenia online (webinary), gdzie nasi eksperci wyjaśniają mechanizm działania PPK, najważniejsze zasady uczestnictwa w programie oraz sposób zarządzania uczestnictwem i rachunkiem PPK. Dodatkowo przygotowaliśmy także e-learning z quizem o PPK – dostępny pod adresem przewodnikppk.pl

Krok 4 – Zawarcie umów o zarządzanie i prowadzenie PPK

By uruchomić PPK w firmie, Pracodawcy muszą zawrzeć umowę o zarządzanie z wybraną instytucją finansową. Firmy z II i III fali PPK mają na to czas do 27 października 2020 r. Pracowników zapisuje się zawierając w ich imieniu umowę o prowadzenie PPK (termin mija 10 listopada 2020 r.). Zgodnie z ustawą o PPK, obie umowy muszą być zawarte w formie elektronicznej. W związku z tym wszyscy klienci Nationale-Nederlanden PTE akceptują jednakowy wzór umów – nie ma możliwości ich negocjacji.

 • n-portal PPK (Portal Pracodawcy)
  Przechodząc przez tzw. proces onboardingu, firma zawiera umowę o prowadzenie i akceptuje treść umowy o prowadzenie. Umowa o prowadzenie jest zawierana w momencie przesłania pliku zgłoszeniowego (zapisanie załogi do PPK) przez Portal Pracodawcy. „Zawarcie umów o zarządzanie i prowadzenie PPK w kilku krokach”Nationale-Nederlanden PTE przygotowało narzędzie, które pozwala w łatwy, szybki i całkowicie elektroniczny sposób zawrzeć obie umowy (więcej:
 • Instrukcja wideo 
  Podpowiadamy jak przejść proces rejestracji i jak zawrzeć obie umowy – Pracodawcom udostępniamy instrukcję wideo, gdzie krok po kroku omawiamy poszczególne etapy procesu.

Krok 5 – Obsługa Pracowniczych Planów Kapitałowych 

Po uruchomieniu PPK, Pracodawcy zapisują Pracowników do programu oraz obsługują comiesięczne wpłaty do programu i decyzje Pracowników dotyczące uczestnictwa (m.in. rezygnacje, przystąpienia, wpłaty dodatkowe, transfer). Wszystkie te informacje muszą trafić do systemu kadrowo-płacowego, a później także do instytucji finansowej. Komunikacja odbywa się poprzez przesłanie pliku wyeksportowanego z systemu kadrowo-płacowego przez Portal Pracodawcy.

 • n-portal PPK (Portal Pracodawcy)
  Portal umożliwia przekazywanie plików zawierających wszystkie informacje dotyczące uczestników PPK do instytucji finansowej (m.in. zgłoszenie do PPK, rezygnacja z wpłat, deklaracja wpłaty dodatkowej, comiesięczny plik wpłatowy). Komunikacja jest bardzo prosta – polega na przesłaniu pliku wyeksportowanego z systemu kadrowo-płacowego. Dodatkowo przez n-portal PPK Pracodawcy otrzymują raporty i informacje zwrotne od instytucji finansowej.
 • Zespół ekspertów 
  Pracodawcy mogą korzystać z bieżącego wsparcia zespołu ekspertów PPK – zarówno na etapie wdrożenia jak i administracji PPK.
 • Manual PPK Pracodawcy
  Przekazujemy Pracodawcom materiał, gdzie wyjaśniamy jak wdrożyć i administrować PPK, w tym jak: zapisać Pracowników, naliczać wpłaty, obsługiwać dyspozycje zatrudnionych.
 • Formularze obsługowe dla Pracowników
  Dostarczamy Pracodawcom  wzory wszystkich niezbędnych formularzy do składania dyspozycji przez Pracowników na linii Pracownik-Pracodawca.
Zespół Nationale-Nederlanden 08.01.2020