Jak zarządzać funduszami w PPK?

Po przystąpieniu do PPK uczestnikom automatycznie jest przypisywany fundusz odpowiedni dla ich wieku. Można go jednak zmienić – przelać dotychczas gromadzony kapitał do innego funduszu lub portfela funduszy oraz przekierować przyszłe wpłaty. Transakcje realizowane są całkowicie online w serwisie Moje NN.

Wpłaty do pracowniczego planu kapitałowego (PPK) są inwestowane w ramach tzw. funduszu zdefiniowanej daty. To rodzaj funduszu, który niejako „starzeje” się razem z uczestnikiem PPK – sposób lokowania środków jest dostosowany do zmieniających się potrzeb inwestora. Im młodsza jest dana osoba, tym większa część kapitału w ramach danego funduszu jest inwestowana w akcje, które z jednej strony są obarczone wyższym ryzykiem, z drugiej zaś oferują wyższy potencjał stóp zwrotu ).

Z czasem środki w ramach danego funduszu są lokowane bardziej zachowawczo (głównie w obligacje) – coraz większe znaczenie ma bowiem nie wysoki zysk, a utrzymanie dotychczasowej wartości kapitału. W PPK jeden fundusz ma wystarczyć na „całe życie” inwestora.

Zobacz też: Fundusze zdefiniowanej daty - czym są i jak działają?

Fundusze PPK dobrane do wieku uczestników

Każda z instytucji finansowych oferujących PPK dla pracowników musi mieć w swojej ofercie co najmniej osiem funduszy zdefiniowanej daty – to wymóg ustawy o PPK. Chodzi o to, by wszyscy potencjalni uczestnicy PPK, czyli osoby w wieku 18-69 lat, mogli gromadzić i inwestować kapitał w sposób odpowiedni dla ich potrzeb. Zdefiniowana data, a więc moment gdy uczestnicy, którym dedykowany jest fundusz osiągają 60 lat, przypada co 5 lat. Po przystąpieniu do PPK danemu uczestnikowi przypisywany jest z automatu fundusz inwestycyjny adekwatny dla ich wieku. Dla przykładu osoba, która w 2025 r. kończy 60 lat będzie gromadziła środki w Nationale-Nederlanden DFE Nasze Jutro 2025, a osobie, która 60-tkę przekroczy w 2050 r. przypisywany jest Nationale-Nederlanden DFE Nasze Jutro 2060. Każdy z uczestników PPK może w dowolnym momencie zmienić fundusz lub utworzyć portfel funduszy. 

Zarządzanie pieniędzmi w funduszach PPK – uczestnicy mogą zmieniać fundusze

Zaletą PPK jest wygoda – nie musimy znać się na inwestowaniu, by gromadzić i lokować kapitał na jesień życia. Robi to za nas fundusz zdefiniowanej daty, który dostosowuje się do zmieniających się potrzeb inwestora. Osoby, które chcą w bardziej aktywny sposób zarządzać swoimi oszczędnościami (np. są bardziej doświadczonymi inwestorami lub chcą spróbować własnych sił na rynku kapitałowym), mogą dowolnie przenosić środki między funduszami PPK. Uczestnik PPK może przenieść dotychczas zgromadzony kapitał do nowego funduszu (jednego lub kilku) i/lub przekierować kolejne wpłaty do PPK do wybranego przez siebie funduszu emerytalnego (jednego lub kilku). 

Konwersje w PPK – jak zmienić fundusz w PPK?

Uczestnik PPK w dowolnym momencie może zmienić pracowniczy fundusz kapitałowy, w ramach którego są inwestowane dotychczas zgromadzone wpłaty do PPK. To tzw. konwersja. W Nationale-Nederlanden PTE nie ma limitów w zakresie liczby konwersji – uczestnik może dokonywać tyle transakcji ile potrzebuje i nie są pobierane za to żadne opłaty (więcej na temat opłat w PPK).

Jak złożyć dyspozycję konwersji w PPK? Uczestnik PPK zmienia fundusz po zalogowaniu do serwisu Moje NN – transakcja jest realizowana całkowicie online. W pierwszym kroku w serwisie wyświetla się portfel uczestnika PPK – fundusz, w ramach którego dotychczas zgromadzono środki i fundusz, do którego będą trafiały kolejne wpłaty. W kolejnym kroku uczestnik PPK może wybrać jaką część zgromadzonych środków chce przelać do wybranego funduszu lub funduszy kapitałowych – opcja „zastosuj do już zgromadzonych środków”. W przypadku portfela funduszy, zgodnie z wymogiem ustawy o PPK, do wybranego funduszu PPK musi trafić co najmniej 10% dotychczas zgromadzonego kapitału. Wybrane zmiany można jednocześnie zastosować też do przyszłych wpłat. Dyspozycja zatwierdzana jest kodem SMS, który przychodzi na numer telefonu uczestnika PPK.

Przekierowanie wpłat do PPK do innego funduszu 

Uczestnicy PPK mogą także przekierować kolejne wpłaty do PPK do innego funduszu niż dotychczasowy dobrany. To tzw. zmiana alokacji wpłat. W Nationale-Nederlanden PTE nie ma limitów, ani żadnych opłat w tym zakresie. Mechanizm transakcji jest analogiczny do konwersji. W serwisie Moje NN uczestnik PPK wybiera fundusz lub fundusze, w ramach których chce inwestować przyszłe wpłaty do PPK – opcja „zastosuj do nowych wpłat”. W przypadku portfela funduszy, zgodnie z wymogiem ustawy o PPK, do wybranego funduszu musi trafić co najmniej 10% wpłaty. Wybrane zmiany można jednocześnie zastosować też do dotychczas zgromadzonych środków. Dyspozycja zatwierdzana jest kodem SMS, który przychodzi na numer telefonu uczestnika PPK.

Zespół Nationale-Nederlanden 14.07.2020